Przydatne linki

  

  

Na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasie ósmej, o procesie rekrutacji, nauce oraz odbywaniu praktyk zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, opowiadała pani Renata Pruska – kierownik szkolenia praktycznego. Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej mogą podjąć naukę w technikum na kierunkach technik technologii żywienia i usług gastronomicznych oraz technik elektryk. Natomiast w szkole branżowej I stopnia mogą kształcić się w klasach wielozawodowych zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Alicja Babiuch