Przydatne linki

  

  

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!”.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Głównym źródłem informacji jest strona: www.pamiec81.pl

 

Zadania dla szkół w ramach projektu

Sprawozdanie z dotychczasowych działań

Spotkanie dla nauczycieli na Jasnej Górze

Uczniowie wykonali prace konkursowe dzięki, którym poznajemy trudną historię naszych rodzin