Przydatne linki

  

  

Możliwości wyboru szkoły

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

Język polski
23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka
24 maja 2023 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9:00

Termin dodatkowy

Język polski
12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00

Matematyka
13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9:00

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego jeszcze nie został uruchomiony.

Zobacz również