Przydatne linki

  

  


„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, 

które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

Każdy jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę refleksji nad mijającym czasem. 180-lecie szkoły w Kochanowicach stało się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń. Szkoła to miejsce, w którym pozostawiamy cząstkę siebie.ą

18 maja 2016 roku to święto uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Kochanowice. W tym dniu z ogromnym szacunkiem i sentymentem wspominaliśmy osoby, które przez minione lata kształtowały wizerunek naszej szkoły: dyrekcję, emerytowanych nauczycieli i pracowników.

Jubileusz objęty Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego rozpoczął się przemarszem całej społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pw. św. Wawrzyńca w obecności Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Dulskiego. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza koncelebrowana przez ks. Proboszcza Krystiana Gajka, ks. Dariusza Gołka oraz ks. Stefana Balcarka, w którą aktywnie włączyli się przedstawiciele rodziców i nauczycieli. Dalsza część obchodów miała miejsce w sali gimnastycznej ZS w Kochanowicach. Pierwszym punktem programu była prezentacja filmu ukazującego historię szkoły na przestrzeni lat 1836-2016. Po nim zebrani mieli okazję zobaczyć fragmenty wywiadów przeprowadzonych z absolwentami. Wielu gościom łezka zakręciła się w oku na myśl o minionych czasach. W następnej kolejności oficjalnie uroczystość otwarła p. dyrektor ZS Joanna Grus-Blacha, witając wszystkich zebranych. uczniów. Z przyjemnością wysłuchaliśmy przemówień Wojewody Śląskiego p. Jarosława Wieczorka, Śląskiej Kurator Oświaty p. Urszuli Bauer, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Andrzeja Gawrona oraz Wójta Gminy Kochanowice p. Ireneusza Czecha.

Zaproszenie na jubileuszową uroczystość przyjęli: prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach p. Andrzej Piosik, Inspektor ds. oświaty p. Agnieszka Naporowska, Skarbnik Gminy Kochanowice p. Elżbieta Styczyrz, Sekretarz Gminy Kochanowice p. Andrzej Domagała, Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Pawełczyk. Wśród obecnych gości byli także: wieloletni dyrektor ZS w Kochanowicach p. Lech Budzyński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Garści w Lublińcu p. Maria Domagała, emerytowana dyrektor ZS w Lubecku p. Teresa Andryszczak, dyrektorzy szkół ościennych p. Monika Kukowka i p. Krzysztof Bal, emerytowany wójt Gminy Kochanowice p. Janina Ogłaza, emerytowana inspektor oświaty p. Halina Obrzud, poetka, emerytowana polonistka i absolwentka naszej szkoły p. Agnieszka Chrobot, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi gimnazjum – Janowi Pawłowi II przygotowany przez uczniów i nauczycieli. 2016 rok to jednocześnie 10. rocznica nadania Gimnazjum imienia wielkiego Polaka, stąd młodzież przypomniała sylwetkę oraz naukę swego patrona. W 2006 roku w przeprowadzonym referendum prawie 100% uczniów wybrało żyjącego jeszcze wtedy papieża na patrona, czego następstwem była sesja Rady Gminy Kochanowice o nadaniu imienia.

Obchody uświetnił występ Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Garści w Lublińcu pod dyrekcją Mariana Kaczmarka. Na zakończenie czekała na gości niezwykle miła niespodzianka w postaci ogromnego jubileuszowego tortu sponsorowanego przez Cukiernię Famuła.

W dalszej części goście zostali zaproszeni do zwiedzania różnych ekspozycji okolicznościowych przygotowanych na terenie szkoły m.in. wystawy zdjęć z przeszłości, sali starych pocztówek, rekonstrukcji szkoły pruskiej, rekonstrukcji domu śląskiego z XIX/XX w., sali europejskiej, wystawy prac plastycznych. Ponadto zwiedzający mieli możliwość odwiedzenia kawiarenki, gdzie czekały na nich słodkie przysmaki.

Uroczystościom towarzyszyły liczne konkursy m.in. plastyczne pt. „Historia i teraźniejszość szkoły w Kochanowicach” oraz literackie pt. „Szkoła moich przodków” przeprowadzone wśród uczniów, a ich efekty mogliśmy podziwiać w dniu święta szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, zaangażowanym w organizację jubileuszowych uroczystości oraz sponsorom za finansowe wsparcie i pomoc. Mamy nadzieję, że nas wszystkich, całą społeczność ZS w Kochanowicach, czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz.

Małgorzata Watoła

Małgorzata Golenia

Zdjęcia wykonane przez admina

« z 26 »

Zdjęcia autorstwa Kingi Drapacz

« z 33 »