GRONO PEDAGOGICZNE 
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO NAUCZANY PRZEDMIOT KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Joanna Grus- Blacha dyrektor zajęcia rewalidacyjne
 • muzyka
 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
 • wych. fizyczne
Aleksandra Brol wicedyrektor zajęcia kor.- kompensacyjne
 • wych. przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • informatyka
 • wych. do życia w rodzinie
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
Anita Menzel klasa I b edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna
Danuta Kaczuga klasa I a edukacja wczesnoszkolnalogopedia
 • edukacja wczesnoszkolna
 • logopedia
Ewa Konfederak klasa I c edukacja wczesnoszkolnazaj. rewalidacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wczesne wspomagane rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
Agnieszka Kardas klasa II b edukacja wczesnoszkolnazaj. rewalidacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wych. przedszkolne
 • tyflopedagogika
 • terapia pedagogiczna
Grażyna Borecka klasa III a edukacja wczesnoszkolnazaj. rewalidacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
 • ped. opiekuńczo- wychowawcza
Joanna Zawierucha klasa III b edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wych. fizyczne
Alicja Babiuch klasa VII a przyroda, geografia, doradztwo zawodowezaj. rewalidacyjne
 • geografia
 • przyroda
 • historia
 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika opiek. – wychowawcza
 • pedagogika specjalna- edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spekturm autyzmu
Małgorzata Golenia klasa VII b język polski
 • j. polski
 • wych. przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
Mariusz Koza klasa VIII a informatyka, technika, ed. dla bezp.
 • informatyka
 • technika
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Justyna Koza matematyka
 • matematyka
Mariusz Żymierski historia, wos, wdż
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wych. do życia w rodzinie
 • przyroda
 • oligofrenopedagogika
Małgorzata Watoła- Hanulok klasa IV a język polski
 • język polski
 • logopedia
Monika Dawid j. niemiecki
 • j. niemiecki
Irena Osadnik historia, zajęcia kompensacyjne
 • historia
 • j. polski
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja wspomagania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera
Anna Machnik biologia, chemia
 • chemia
 • biologia
 • przyroda
 • fizyka z informatyką
Izabela Polak klasa VI a język angielski
 • j. angielski
 • pedagogika opiek. -wychowawcza
Małgorzata Morawiak klasa IV b język polski
 • j. polski
 • j. rosyjski
 • pedagogika opiek. -wychowawcza
Renata Galuska VI b matematyka
 • matematyka
 • wych. przedszkolne
Monika Solecka- Pietryga matematyka,
j. angielski
 • matematyka
 • j. angielski
Irena Droździok religia
 • religia
 • pedagogika sztuki (plastyka i wiedza o kulturze)
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • pedagogika opiek.- wychowawcza z pomocą psychologiczną
Piotr Chmiel religia, pedagog
 • pedagogika opiek.- wychowawcza z pracą socjalną
 • religia
Katarzyna Górnik (urlop) język angielski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
Joanna Kot język angielski
 • j. angielski
Agata Ślusarska język niemiecki, świetlica
 • j. niemiecki
 • j. polski
Wioletta Dyla V a nauczyciel wspomagającyzajęcia z uczniem autystycznym
 • j. niemiecki
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
Anna Osińska informatyka, fizyka
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
Katarzyna Góral plastyka
 • plastyka
 • zaj. artystyczne
Dominik Matusek muzyka
 • muzyka
Aleksander Gruca wych. fizyczne
 • wych. fizyczne
Adam Mika wych. fizyczne
 • wych. fizyczne
Mirosława Szymik biblioteka
 • bibliotekarstwo
Sylwia Benska wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno- gimnastyczne
 • surdopedagogika
 • rehabilitacja
 • wych. fizyczne z zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi
Aneta Babraj V b nauczyciel wspomagający
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
Kornelia Famuła nauczyciel wspomagający
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Dorota Kamińska pedagog
 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • pedagogika z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Anna Duda psycholog
 • psychologia
 • wychowanie przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
Joanna Piskoń II a edukacja wczesnoszkolna,  świetlica
 • pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Hanna Zakrzewska nauczyciel wspomagający, świetlica
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami itegracji sensorycznej
Katarzyna Spojda zajęcia rewalidacyjne – logopedyczne, świetlica
 • pedagogika, specjalność – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej

Dla nauczycieli

„Aktywna tablica” 2023 – materiały dla nauczyciela