GRONO PEDAGOGICZNE 
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO NAUCZANY PRZEDMIOT KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE

Joanna Grus- Blacha dyrektor zajęcia rewalidacyjne
 • muzyka
 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
 • wych. fizyczne
Aleksandra Brol wicedyrektor zajęcia kor.- kompensacyjne
 • wych. przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • informatyka
 • wych. do życia w rodzinie
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
Anita Menzel klasa III a edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna
Danuta Kaczuga klasa III b edukacja wczesnoszkolna

logopedia

 • edukacja wczesnoszkolna
 • logopedia
Ewa Konfederak (urlop) edukacja wczesnoszkolna

zaj. rewalidacyjne

 • edukacja wczesnoszkolna
 • wczesne wspomagane rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
Agnieszka Kardas klasa I b edukacja wczesnoszkolna

zaj. rewalidacyjne

 • edukacja wczesnoszkolna
 • wych. przedszkolne
 • tyflopedagogika
 • terapia pedagogiczna
Grażyna Borecka klasa II a edukacja wczesnoszkolna

zaj. rewalidacyjne

 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
 • ped. opiekuńczo- wychowawcza
Joanna Zawierucha klasa II b edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wych. fizyczne
Alicja Babiuch klasa VI a przyroda, geografia, doradztwo zawodowe

zaj. rewalidacyjne

 • geografia
 • przyroda
 • historia
 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika opiek. – wychowawcza
 • pedagogika specjalna- edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spekturm autyzmu
Małgorzata Golenia klasa VI b język polski
 • j. polski
 • wych. przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
Mariusz Koza klasa VII a informatyka, technika, ed. dla bezp.
 • informatyka
 • technika
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Justyna Koza klasa VIII a matematyka
 • matematyka
Mariusz Żymierski klasa VIII b historia, wos, wdż
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wych. do życia w rodzinie
 • przyroda
 • oligofrenopedagogika
Małgorzata Watoła- Hanulok VIII c język polski
 • język polski
 • logopedia
Monika Dawid j. niemiecki
 • j. niemiecki
Irena Osadnik historia, zajęcia kompensacyjne
 • historia
 • j. polski
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja wspomagania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera
Anna Machnik biologia, chemia
 • chemia
 • biologia
 • przyroda
 • fizyka z informatyką
Izabela Polak klasa V a język angielski

pedagog szkolny

 • j. angielski
 • pedagogika opiek. -wychowawcza
Małgorzata Morawiak język polski
 • j. polski
 • j. rosyjski
 • pedagogika opiek. -wychowawcza
Renata Galuska V b matematyka
 • matematyka
 • wych. przedszkolne
Monika Solecka- Pietryga matematyka
 • matematyka
 • j. angielski
Irena Droździok religia
 • religia
 • pedagogika sztuki (plastyka i wiedza o kulturze)
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • pedagogika opiek.- wychowawcza z pomocą psychologiczną
Piotr Chmiel (urlop) religia, pedagog
 • pedagogika opiek.- wychowawcza z pracą socjalną
 • religia
Katarzyna Górnik język angielski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
Joanna Kot język angielski
 • j. angielski
Agata Ślusarska (urlop) język niemiecki
 • j. niemiecki
 • j. polski
Wioletta Dyla IV a nauczyciel wspomagający

zajęcia z uczniem autystycznym

 • j. niemiecki
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
Anna Osińska informatyka, fizyka
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
Katarzyna Góral plastyka
 • plastyka
 • zaj. artystyczne
Dominik Matusek muzyka
 • muzyka
Aleksander Gruca wych. fizyczne
 • wych. fizyczne
Bogusław Maciejewski wych. fizyczne
 • wych. fizyczne
Adam Mika wych. fizyczne
 • wych. fizyczne
Mirosława Szymik biblioteka
 • bibliotekarstwo
Sylwia Benska nauczyciel wspomagający

zajęcia korekcyjno- gimnastyczne

 • surdopedagogika
 • rehabilitacja
 • wych. fizyczne z zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi
Aneta Babraj IV b nauczyciel wspomagający
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
Kornelia Famuła nauczyciel wspomagający
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika specjalna- wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Dorota Kamińska pedagog
 • pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • pedagogika z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Anna Duda psycholog
 • psychologia
 • wychowanie przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna
Piotr Jaroń nauczyciel wspomagający
 • pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapeutyczną
 • pedagogika specjalna- edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Joanna Piskoń I a edukacja wczesnoszkolna,  świetlica
 • pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Hanna Zakrzewska nauczyciel wspomagający, świetlica
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami itegracji sensorycznej
Katarzyna Spojda zajęcia rewalidacyjne – logopedyczne,

świetlica

 • pedagogika, specjalność – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej

Dla nauczycieli