Przydatne linki

  

  


Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach

Zmiany do Statutu szkoły z 29 listopada 2023 r.

Zmiany do Statutu szkoły z 25 sierpnia 2022 r

29.11.2023 r. Przyjęto zmiany do Statutu
25.08.2022 r. Przyjęto zmiany do Statutu
17.11.2021 r. Przyjęto tekst jednolity Statutu
17.11.2021 r. Przyjęto zmiany do Statutu
14.09.2020 r. Przyjęto zmiany do Statutu
02.09.2019 r. Przyjęto zmiany do Statutu
23.11.2017 r. Statut przyjęto do stosowania

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kochanowicach w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny