Przydatne linki

  

  

 Trzy są sposoby zdobywania mądrości.
Pierwszy to refleksja – to najbardziej szlachetny,
następnie naśladowanie – jest on najłatwiejszy,
a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich.

Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 1 A

Klasa 1 B

Klasa 2 A

Klasa 2 B

Klasa 3 A

Klasa 3 B

Klasa 4A

Klasa 4B

Klasa 5A

Klasa 6 A

Klasa 6 B

Klasa 6 C

Klasa 7 A

Klasa 7 B

Klasa 8 A 

Klasa 8 B