Przydatne linki

  

  

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy realizację projektu partnerstw   strategicznych na rzecz edukacji szkolnej (KA201), w naszym przypadku na rzecz innowacji, którego celem jest wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej i propagowanie nowo powstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei. Celem nadrzędnym naszego projektu zatytułowanego Brains For Europe (B4E) jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez wprowadzenie nowatorskich metod nauczania opartych na implikacji najnowszych zdobyczy badań naukowych z dziedziny neurobiologii. Będziemy zgłębiać tajniki funkcjonowania zdrowego mózgu, poznawać procesy warunkujące i optymalizujące jego pracę, a zdobytą wiedzę będziemy wykorzystywać w naszej codziennej pracy z młodzieżą. Będziemy pracować badając i wykorzystując powiązania między neurobiologią, a technologią dotykając jej ważnych aspektów, takich jak sztuczna inteligencja, metody inteligencji obliczeniowej, magazynowanie oraz przetwarzanie danych, rzeczywistość wirtualna. Partnerami w projekcie, oprócz Zespołu Szkół w Kochanowicach są międzynarodowe ośrodki badawczo – naukowe, takie jak IECSCYL z Hiszpanii (instytut badawczy kliniki neurologicznej), MFAM Francja (organizacja zrzeszająca kilka ośrodków medycznych specjalizująca się w badaniach z dziedziny okulistyki, ortopedii, szeroko pojętych dysfunkcji wśród dzieci i dorosłych), Premium Research ( hiszpański ośrodek badawczy zajmujący się marketingiem internetowym i ewaluacją), Mares Virtuales ( grupa naukowców i inżynierów przeobrażająca marzenia i idee w wirtualną rzeczywistość) oraz szkoły z Hiszpanii, Rumunii, Turcji i Islandii. Inicjatorkami i koordynatorkami projektów są Monika Solecka-Pietryga i Katarzyna Górnik.

Zapraszamy do odwiedzenia strony głównej projektu:

http://www.brains4europe.eu/