Przydatne linki

  

  

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-19. Program ma na celu przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak tablice interaktywne, projektory, interaktywne monitory dotykowe. Kwota rządowego wsparcia finansowego wynosi 14 tysięcy złotych natomiast wkład własny organu prowadzącego szkołę 3,5 tysiąca złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 17,5 tysiąca złotych.
Zadaniem współczesnej szkoły jest umożliwienie wszystkim uczniom poznania technologii informacyjnej oraz wykorzystanie TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Podstawy programowe zalecają wykorzystanie TIK w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.
Nauczyciele naszej szkoły na bieżąco wykorzystują posiadaną obecnie infrastrukturę multimedialną. Jednak widzimy potrzebę zakupienia urządzeń TIK do sal, w których ich jeszcze nie ma. Zakupiony sprzęt multimedialny zainstalowany zostanie w pracowni polonistycznej oraz w jednej z sal dzieci z klas młodszych.
Zakup zestawów tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi wraz z głośnikami będzie wspomagał proces nauczania oraz uczyni go bardziej atrakcyjnym.
Przykładami wykorzystania TIK na lekcjach są prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, fragmenty utworów muzycznych, filmów, wywiadów z YouTube oraz zasoby portali internetowych. Znajomość TIK można wykorzystać do zachęcenia uczniów do czytania, rozbudzania ich zainteresowań czytelniczych oraz do promowania czytelnictwa.
Uczniowie potrzebują na co dzień bodźców wzrokowych i słuchowych. Korzystanie z komputera i jego narzędzi uatrakcyjni proces nauczania poprzez wielokrotne wykonywanie ćwiczeń w pisaniu, rysowaniu, kolorowaniu, kreśleniu oraz manipulowaniu małymi przedmiotami. Grafika i dźwięk w programach komputerowych, jak również ruch i akcja na ekranie monitora przyciągają uwagę i są interesujące dla dzieci.
Zastosowanie nowoczesnych technologii przyczynić się może do rozbudzenia motywacji, zainteresowań i kreatywności u dzieci. Na lekcjach uczniowie będą mieć okazję do przyjaznej rywalizacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, wyrażania własnych myśli na blogach czy kręcenia filmów według stworzonych przez siebie scenariuszy. Technologia informacyjna jest doskonałym narzędziem służącym zachęcaniu uczniów do angażowania się w proces nauczania-uczenia się, przy czym uczenie się może stać się przyjemne, nowoczesne i efektywne.
Szkolnymi koordynatorami programu są pan Mariusz Koza i pani Alicja Babiuch.

 

Przykłady dobrych praktyk

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V: Dorośli radzą rodzicom. – „Nauki mędrca” Michel Piquemal

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V: Magia teatru – przetrwała czy zniknęła?

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V”Kłopoty i rozterki Tomka

Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie I: Szanujmy wodę

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III „Pogodomy po naszemu”, czyli co wiemy o gwarze i kulturze śląskiej

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III: Magia radia – przetrwała czy zniknęła? 

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I: House. Określanie położenia przedmiotów w domu. Powtórzenie słownictwa.

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I: Body. Nauka nazw części ciała. Nauka rymowanki.

Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie I: Niespodzianki wiosny

Scenariuszed_wczesnoszkolna_niespodzianki_wiosny.pdf lekcji języka polskiego w klasie VI: Czy ucieczka z domu to dobry sposób na uniknięcie kłopotów?

Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie I: Pudełko pragnień Stefana

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I: Food

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV: Każdy człowiek jest inny – opisujemy postacie

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V: Staś Tarkowski – rycerz bez skazy

 

Sieć współpracy:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach