Przydatne linki

  

  

Wpłaty na obiady od miesiąca marca 2020

konto

60 8288 1014 2001 0132 1092 0013

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.

W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc, w którym wykupowane są obiady (ilość żywieniowych dni).

W przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, w których dziecko nie korzystało z obiadów w poprzednim miesiącu i dokonano odliczenia.

* Wpłaty dokonujemy do 15 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia.
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje zgodnie z pkt. IV Regulaminu stołówki szkolnej.
* Obiady są wydawane w dniach nauki szkolnej (te dni są brane pod uwagę przy opłacie).

Wysokość wpłaty (od 1 maja 2022):

uczniowie szkoły 5,00 zł/ 1 obiad jednodaniowy
przedszkole 2,50 zł/ śniadanie
5,00 zł/ obiad dwudaniowy
2,00 zł/ podwieczorek

Przykłady opisania tytułu przelewu:
1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4, odpis 15,18 X.
Oznacza, że był zgłoszony odpis w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.