Przydatne linki

  

  

W ramach projektu “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie …” przystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konkursu „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.

W jego początkowej fazie m.in. uczennica klasy 7a Paulina Berbesz przeprowadziła wywiad ze swym dziadkiem, który dowiedział się o ogłoszeniu stanu wojennego będąc w domu na przepustce wojskowej. Wtedy to 13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) wprowadził stan wojenny na terenie Polski Ludowej. Do godziny 6.00 rano ZOMO, SB, milicja, ORMO oraz Ludowe Wojsko Polskie i szeregi innych organizacji podległych MSW i wojsku opanowały cały kraj. W dalszej części Paulina jak i inni uczestnicy konkursu tworzyli wypowiedź, mającą charakter wywiadu wspomnień lub dziennika. Wszystkie prace zostały przekazane do częstochowskiej Delegatury Kuratorium oświaty.

  

Pamiątkowa fotografia Pauliny Berbesz ze swoją pracą „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.

.

NIE ZABIERAJCIE MAMY”

W październiku 2021 roku w ramach lekcji historii w klasach siódmych oraz lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych uczniowie mieli okazję zapoznać się z filmem dokumentalny pt.: „Nie zabierajcie mamy”. Przedstawiał on nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Ponadto umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły na ich dalsze życie.

Film powstał dzięki dofinansowaniu z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Koordynator projektu
Mariusz Żymierski