Przydatne linki

  

  

W ostatnich miesiącach uczniowie kasy 5a uczestniczyli w lekcji pt. „Co to jest tolerancja?” w ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Wstępem do zajęć było wyszukanie słowa „tolerancja” w różnych słownikach. Uczniowie podczas zajęć rozwiązywali krzyżówki, wypełniali wykreślanki, uzupełniali teksty. Na zakończenie zajęć obejrzeli film dotyczący tolerancji. Celem zajęć było przybliżenie uczniom tematu tolerancji, w szczególności wobec osób z niepełnosprawnością.

W ramach odchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w wybranych klasach zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Sławne osoby z niepełnosprawnością”. Celem zajęć było pokazanie uczniom, że pomimo trudności, pewnych ograniczeń można osiągnąć sukces, spełnić swoje marzenia. Na zajęciach uczniowie pracowali w grupach, wyszukiwali informacji o znanych osobach, które pomimo ograniczeń, wiele w życiu osiągnęły. Każda z grup zaprezentowała swoją postać na forum klasy. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali karteczki z rodzajami niepełnosprawności – zadaniem uczniów było wskazanie z jakimi problemami mogą się zmagać takie osoby oraz jak można im pomóc w szkole. Udział w zajęciach pokazał, że warto przezwyciężać swoje ograniczenia i dążyć do realizacji swoich marzeń.

Wioletta Dyla
Dorota Kamińska-Mnich
Anna Duda