Przydatne linki

  

  

Codzienne życie wymaga różnorodnych umiejętności i wiedzy z wielu dziedzin. Szybko postępujący rozwój technologiczny i naukowy, pociągający za sobą szybką dezaktualizację wiedzy, nie ułatwia tego zadania. Dziedziną wiedzy, która nie ulega przedawnieniu i jest aktualna na co dzień, jest właśnie savoir-vivre. Zasady savoir-vivre dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia: nakrywania i podawania do stołu, jedzenia i picia, wyglądu, prezencji (m.in. postawa, higiena) i właściwego ubioru, form towarzyskich (w przedszkolu, szkole, pracy, w rodzinie), komunikacji (także internetowej i telefonicznej), zachowania się w nietypowych sytuacjach Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Świetlica szkolna w ciągu roku szkolnego prowadziła różnorodne zajęcia w ramach innowacji ,, Savoir-vivre, bon ton czy kindersztuba- szkoła dobrych manier.”, dzięki którym dzieci uczyły się prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Prowadzono zajęcia o tym jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak prawidłowo zachować się przy stole, o umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odmawiania i pomagania innym, sposobach

rozwiązywania konfliktów, poszukiwania pomocy w razie potrzeby, zorganizowano Dzień Życzliwości i Pozdrowień z Zbiórkę materiałów plastycznych i gier dla podopiecznych Oddziału Pediatrycznego w Lublińcu oraz ćwiczenia praktyczne podczas przygotowania pierogów i naleśników.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Mogliśmy też zaobserwować efekty zajęć na szkolnym korytarzu.

Katarzyna Spojda
Justyna Niesłony
Joanna Piskoń
Joanna Kot