Przydatne linki

  

  

Program Laboratoria Przyszłości skierowany jest do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.  Jest to rządowa inicjatywa wspierana finansowo przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego mającego służyć rozwojowi umiejętności praktycznych wśród uczniów.

Zespół Szkół w Kochanowicach otrzymał kwotę 101.100,00 zł na zakup różnorodnych sprzętów oraz pomocy technicznych, które będą stanowić wyposażenie dla nowej pracowni łączącej funkcje naukowe z praktycznymi. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia.  Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego, które szkoły są zobowiązane posiadać w swojej bazie wyposażenia oraz dodatkowego, które mogło być kompletowane przez szkołę w zależności od jej aktualnych oraz przyszłych potrzeb. O zakupionym sprzęcie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Mamy nadzieję, że zakup nowoczesnych narzędzi uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz wpłynie na rozwój nowych zainteresowań uczniów. Nowoczesna pracownia będzie mieć charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie wiele funkcji z zakresu techniki, nauk przyrodniczych, kulinariów, informatyki, doradztwa zawodowego i innych. Zgromadzony sprzęt może być wykorzystywany nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym świetlicowych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów.

Koordynatorzy programu:
Alicja Babiuch
Marusz Koza