Przydatne linki

  

  

W listopadzie odbył się konkurs plastyczno-literacki pt. „Postaw na Rodzinę”. Celem konkursu było:

  • ukazanie rodziny jako środowiska wzajemnej pomocy, wsparcie i rekreacji,
  • rodzina jako miejsce spędzania wolnego czasu, ale i nauki i pracy,
  • nauka zaradności i kreatywności w rodzinie,
  • nauka pokonywania codziennych trudności i zniechęceń,
  • rodzina ochroną przed zagrożeniami uzależnieniem od używek, internetu, bezczynności.

Wszystkie przygotowane prace w ciekawy sposób przedstawiały tematykę konkursu, poniżej przedstawiamy zwycięzców:

Kategoria klas I – III

I miejsce – Natalia Chmurak, Michał Cierpioł, Vanessa Staś
II miejsce – Malwina Machnik
III miejsce – Zuzanna Gaj
Wyróżnienia: Antonina Warzyńska, Alan Szczepaniak

Kategoria klas IV – VIII

I miejsce – Emil Machnik, Paulina Dewor
II miejsce – Julia Cierpioł, Piotr Spik

Wyróżnienia: Zofia Damek, Agnieszka Brewka, Oliwia Małecka, Magdalena Kasalik

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy Wszystkim za przygotowanie prac konkursowych.

Organizatorzy: Dorota Kamińska, Piotr Chmiel