Przydatne linki

  

  

Od września uczniowie naszej szkoły uczą się w nowej Zielonej Pracowni przyrodniczej. Dotychczasowa pracownia geograficzna została przekształcona w międzyprzedmiotową pracownię przyrodniczą, w której odbywają się lekcje z przyrody, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane w ramach innowacji pedagogicznej.

W pracowni konieczny był gruntowny remont. Zniszczone długą eksploatacją ściany zostały pomalowane. Na podłodze po zerwaniu desek została położona betonowa wylewka oraz nowa wykładzina. Pracownia wyposażona została w nowoczesne i ergonomiczne meble, ławki uczniowskie i krzesła. Zakupiony został także zestaw komputerowy z oprogramowaniem i głośnikami, rzutnik ultrakrótkoogniskowy oraz urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kopiowania potrzebnych na zajęcia materiałów. Na potrzeby realizacji zajęć zostały również zakupione pomoce dydaktyczne takie jak: model szkieletu człowieka z zaznaczonymi elementami mięśni, model tułowia ludzkiego z głową oraz fantom PRESTAN – profesjonalny manekin szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, z możliwością użycia AED oraz usuwania ciała obcego z dróg oddechowych.

Utworzenie Zielonej Pracowni było możliwe dzięki udziałowi naszej szkoły w szóstej edycji konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2020”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt skierowany był do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Z 206 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty Zielonych Pracowni. W gronie laureatów konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2020” znalazła się również nasza szkoła. Otrzymaliśmy nagrodę w maksymalnej wysokości czyli 7,5 tysiąca złotych.

Kolejnym naszym przedsięwzięciem było wzięcie udziału w konkursie „Zielona Pracownia 2020”. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe, z zastrzeżeniem, że 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te nagrodzone we wcześniejszym konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2020”. Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 58 najlepszych projektów pracowni przyrodniczych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca do nauki w placówce oświatowej, Szkoła Podstawowa w Kochanowicach uzyskała 30 tysięcy złotych dotacji. Całkowity koszt wykonania Zielonej Pracowni wyniósł 43.200 złotych.

Realizacja zadania była możliwa również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wójta Gminy Kochanowice mgr inż. Ireneusza Czecha, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy także pani Dominice Lerche-Pakuła za cenne rady i poświęcony czas przy tworzeniu projektu pracowni.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza