Przydatne linki

  

  

Tradycją w naszej szkole jest to, że w pierwszy dzień wiosny, który dla uczniów klas 4-8 jest dniem bez zajęć dydaktycznych, zorganizowane są zajęcia wychowawczo-profilaktyczne. Zajęcia w tym dniu odbywały się w grupach klasowych, starsi uczniowie z klas 7-8 uczestniczyli w zajęciach zblokowanych. Na początku dnia każda klasa spotkała się ze swoim wychowawcą, po czym uczniowie uczestniczyli w bardzo wielu ciekawych zajęciach: prowadzonych przez pracownika Parków Krajobrazowych „Lasy nad Górną Liswartą”, inni w zajęciach psychoprofilaktycznych „W sieci” i „Tele—oddech”, psycholog szkolny prowadził zajęcia z zakresu inicjowania kreatywności w różnych sytuacjach życiowych. Pani Wioletta Dyla realizowała ze swoją klasą projekt „Każdy inny, wszyscy równi”, który zapoznawał uczniów z osobami z trisomią, czyli z zespołem Downa, uczniowie 5 i 6 klas, oglądając film „Cudowny chłopak”, mieli również możliwość zapoznania się z historią chłopca, który urodził się wadą genetyczną, która objawiała się mocno zdeformowaną twarzą. Mogli się przekonać ile trudu i walki główny bohater musiał włożyć w to, aby w swoim środowisku szkolnym pokazać, że prawdziwe piękno jest we wnętrzu człowieka, a nie w jego powierzchowności.

Uczniowie klas 7 i 8 otrzymali przejmującą przestrogę życiową podczas spotkania z panem Z. Sową, który opowiedział im o swoim trudnym życiu utopionym w alkoholu i o tym, jak potrafił wyjść z tego uzależnienia, jak stracił nogę i jak bez niej odkrył pasję jazdy na rowerze, na którym zjechał szmat Europy. Po tym spotkaniu najstarsi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”. Program ten przeprowadzili funkcjonariusze służby więziennej Zakładu Karnego w Herbach, którzy też opowiedzieli o zaletach i trudnościach pracy w służbach mundurowych i o samej pracy w zakładzie karnym.

Do bardzo bogatego programu zostały także włączone zajęcia taneczne, prowadzone przez panią K. Spojda i H. Zakrzewska. Gościnność pani Dyrektor spowodowała, że goście mogli w Jej gabinecie napić się dobrej kawy, za co dziękujemy.

Ten dzień dla uczniów był z pewnością bardzo dobrą alternatywą dla wagarowania lub spędzania go przed smartfonem lub ekranem komputera.

Organizatorzy Dnia Profilaktyki:
D. Kamińska-Mnich
A. Duda
P. Chmiel