Przydatne linki

  

  

Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach
wraz ze społecznością szkolną
pragnie serdecznie podziękować
FIRMIE STRATOFLOW I PANU MARIUSZOWI CELIŃSKIEMU
za bezpłatne przekazanie na potrzeby edukacyjne szkoły
kompletnych zestawów komputerowych.