Przydatne linki

  

  

Szkoły biorące udział w programie „Aktywna tablica” 2023, zobowiązane są do współpracy  międzyszkolnej. W tym celu powstała działająca przez cały rok platforma elearningowa, służąca do wymiany doświadczeń oraz udostępniania własnych materiałów dydaktycznych. Obowiązkiem szkół, które otrzymały wsparcie finansowe jest organizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, a następnie zamieszczanie opracowanych i zrealizowanych scenariuszy zajęć na platformie Sieci współpracy. W zajęciach takich w naszej szkole uczestniczyli uczniowie zapisani na innowację z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zrealizowany temat dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Opracowany i zrealizowany scenariusz został zamieszczony do oceny na platformie Sieci współpracy i uzyskał pozytywną opinię.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza