Przydatne linki

  

  

Uczniowie klasy IVb uczestniczący w zajęciach koła „Młodzi Odkrywcy” brali udział w konkursie przyrodniczym „Pamiętamy i dokarmiamy” adresowanym do uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody oraz na problem zdobywania pożywienia przez zwierzęta w czasie zimy. Nasi uczniowie zaprojektowali oraz wydrukowali prace metodą 3D, używali także narzędzi do obróbki drewna. Komisja oceniająca przyznała naszej szkole III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Do oceny zgłoszono 65 prac.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza