Przydatne linki

  

  

Nauka i zabawa podczas dodatkowych zajęć towarzyszyła uczniom klas czwartych przez cały pierwszy okres roku szkolnego 2023/24. W klasie IVa realizowana była innowacja pedagogiczna „Dzielni ratownicy – wiemy jak pomóc”, natomiast w klasie IVb odbywały się zajęcia koła naukowego „Młodzi Odkrywcy”. Podczas zajęć wykorzystywane były przyrządy i pomoce edukacyjne zakupione w ramach programów: „Bezpieczna Plus”, „Zielona pracownia”, „Laboratoria przyszłości” oraz „Aktywna tablica”. Zajęcia realizowane były w pracowni lub w terenie. Uczniowie prowadzili obserwacje oraz samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty zmierzające do odkrywania różnego rodzaju zjawisk zachodzących w świecie przyrody. Podczas zajęć uczniowie robili m.in.: atlas chmur oraz obrazki z drewna, budowali wiatromierz, badali właściwości cieczy nienewtonowskiej, projektowali i programowali roboty, tworzyli modele w 3D oraz pracowali z urządzeniami pomiarowymi w terenie. Brali także udział w warsztatach przyrodniczych oraz konkursach. Celem innowacji pedagogicznej było natomiast zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów, na których uczestnicy doskonalili praktyczne umiejętności z zakresu postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza