Przydatne linki

  

  

Zachęcamy do udziału w II Regionalnym Konkursie Plastycznym na Kartkę Wielkanocną z jajem. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Herbach.

Cele konkursu:

  • rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, z wyłączeniem użycia skorupek jaj;
  • rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej;
  • pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą;
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZADANIE KONKURSOWE:
Wykonanie kartki własnego projektu dowolna techniką:
– w kształcie jajka, bądź zawierającym element graficzny jaja wielkanocnego (format pracy: nie większy niż A5, z wyłączeniem użycia skorupek jaj)

Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być tylko jedna osoba, która zgłasza 1 samodzielnie wykonaną pracę. Wykonane prace należy dostarczyć do P. Kornelii Famuła, Doroty Kamińskiej-Mnich, do dnia 17.03.2023 r.

Kornelia Famuła
Dorota Kamińska-Mnich