Przydatne linki

  

  

ogłoszenia

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Czytaj dalej

Informujemy, że uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie przysługuje prawo do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł netto na osobę, dochód z gospodarstwa rolnego 208 zł z 1ha przeliczeniowego. Czytaj dalej

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach.  Stosowne informacje były już przekazywane w czerwcu za pośrednictwem strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego. Czytaj dalej

Z powodu awarii autobusu nastąpiła zmiana dowozu uczniów w czwartek.

Przywóz:
7.00 Jawornica
od 7.10 Lubockie Ostrów
7.40 Droniowice
7.45 Harbułtowice

Odwóz:
ok 13.00 Jawornica Droniowice Harbułtowice
ok 13.45 Lubockie Ostrów
14.20  Jawornica Droniowice Harbułtowice
15.10 Lubockie Ostrów Jawornica Droniowice Harbułtowice

Piątkowy dowóz również może ulec zmianie- informację będą przekazane.

Informujemy, że zmianie uległ kalendarz roku szkolnego. W zamian za 4 i 5 stycznia 2021  po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą 31 marca oraz 18 czerwca 2021 roku. Dni wolne od zajęć edukacyjnych zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

Szanowni Państwo

Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach informuje, iż istnieje możliwość zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) kontaktowania się ze szkołą za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z poważaniem,
Dyrektor
Zespołu Szkół w Kochanowicach
Joanna Grus – Blacha

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas I-III od dnia 18 stycznia 2021 roku wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Pozostałe klasy w dalszym ciągu będą się uczyć w sposób zdalny.

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Opracowane  przez MEiN, MZ i GIS zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Czytaj dalej

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Od 23 grudnia rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna, która będzie trwać do 3 stycznia. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Od 4 stycznia, rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 18 stycznia 2021 roku. Za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego przekazane zostaną informacje o formie, w jakiej odbywać będzie się nauka po feriach. Prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem  inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Szczegóły dotyczące akcji oraz propozycje działań znajdą Państwo na stronie MEN Czytaj dalej