Przydatne linki

  

  

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Akcja odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. W dniach 27 – 28 listopada dzieci z naszej placówki w różnoraki sposób oddawały cześć zmarłym.

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodym ludziom na potrzebę pielęgnowania pamięci nie tylko o bohaterach naszej wolności, ale także o zwykłych ludziach, którzy przez swoją codzienną pracę dawali wyraz patriotyzmowi.

W ramach akcji zrealizowaliśmy następujące działania:

  • W świetlicy szkolnej dla klas I – III przeprowadzono pogadankę o zasłużonych postaciach z naszego regionu. Następnie dzieci przed szkołą wykonały napis Szkoła Pamięta.
  • W świetlicy szkolnej dla klas IV – VIII wykonano gazetkę tematyczną. Nad przebiegiem akcji w szkolnych świetlicach czuwała pani Katarzyna Spojda.
  • Przeprowadzona została zbiórka na rzecz Polonii mieszkającej na Kresach w ramach akcji Mikołaj na Kresach. Przy tej okazji młodzież przypomniała sobie o ziemiach utraconych, a co z tym związane, pozostawionych tam mogiłach.
  • Uczniowie z klasy 4 a wraz z wychowawczynią panią Wiolettą Dylą w ramach lekcji wychowawczej rozmawiali o patronie naszej szkoły – Karolu Miarce. Wychowawczyni przygotowała dla swoich uczniów prezentację tematyczną. Podsumowaniem lekcji był quiz internetowy o Miarce. Kolejna lekcja wychowawcza była poświęcona przodkom i rodzinnym tradycjom. Uczniowie prezentowali historie rodzinne zasłyszane od dziadków.
  • Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się na cmentarz w Kochanowicach, aby oddać hołd poległym żołnierzom, których mogiła znajduje się na parafialnym cmentarzu.
  • Obok Urzędu Gminy w Kochanowicach znajduje się pomnik upamiętniający pomordowanych przez hitlerowców więźniów. Tam również udała się młodzież.
  • Został przeprowadzony konkurs plastyczny Miejsca pamięci. Dzieci z klas 4 – 7 przedstawiły w formie plastycznej mogiły poległych powstańców, żołnierzy i więźniów z okresu II wojny światowej.
  • Wystawa prac Miejsca pamięci. Na korytarzu szkolnym powstała wystawa rysunków, które wykonali uczniowie.

Irena Osadnik