Przydatne linki

  

  

W dniu 15 marca 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie odbyła się uroczystość podsumowania I edycji Regionalnego Konkursu na plakat „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Konkurs miał na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębianie wiedzy uczniów na temat charakterystyki zawodów, rynku pracy oraz inspirowanie ich do planowania własnej kariery zawodowej. Swoją pomysłowością i kreatywnością uczniowie przyczynili się do upowszechnienia wiedzy o zawodach w branżach: elektryczno – elektronicznych, mechanicznych oraz budowlanych wśród swoich koleżanek i kolegów z klas ósmych. Komisja konkursowa wyłoniła pięciu laureatów. Bardzo miło nam poinformować, że II laureatką konkursu została uczennica klasy VIIIa Zuzia Kaczmarek. Gratulujemy sukcesu.

Alicja Babiuch