Przydatne linki

  

  

W dniu 21 marca br. uczniowie klas 4-8 wzięli udział w szkolnym Dniu Profilaktyki, w ramach odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. Na pierwszej godzinie lekcyjnej, pod kierunkiem wychowawców, uczniowie przygotowywali plakaty profilaktyczne. Następnie wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w projekcji filmów profilaktycznych i prewencyjnych, oraz by posłuchać policjantów z wydziału ds. nieletnich na temat cyberprzestępczości, cyberprzemocy i bezpieczeństwa w poruszaniu się po chodnikach i drogach.

Na kolejnej godzinie lekcyjnej uczniowie klas 4-6 powitali wiosnę, wybrali się więc wraz z opiekunami nad pobliskie stawy topić Marzannę, by po powrocie do szkoły obejrzeć niezwykle przejmujący film o osobach niepełnosprawnych, który pomógł wzbudzić w młodych ludziach ich akceptację, jak i akceptację samych siebie, gotowość do pomocy i zrozumienie ogromnych trudności na jakie osoby niepełnosprawne są codzienne narażone. Natomiast uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w ciekawych zajęciach profilaktycznych: pogadance z psychologiem szkolnym na temat higieny zdrowia psychicznego i spotkaniu z trzeźwym alkoholikiem, który opowiedział o tragedii swojego życia utopionego w alkoholu i późniejszym, wolnym od nałogu. Zamiennie uczniowie angażowali się w spotkanie z przedstawicielami Policji, które pozwoliło przybliżyć młodzieży zawód Policjanta.

            Na 5 godzinie lekcyjnej uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach tematycznych, możliwości było wiele: zajęcia modelarskie i konstruktorskie, gry planszowe, szachy, zajęcia plastyczne oraz zajęcia sportowe…

 W ramach Dnia Profilaktyki odbyło się również spotkanie uczniów klas starszych z przedstawicielami Policji na temat bezpieczeństwa w Internecie, podczas którego zostały przypomniane zasady, o których należy pamiętać, korzystając z sieci internetowej.

Podsumowaniem dnia była prezentacja plakatów profilaktycznych oraz pokaz Mody Ekologicznej, przygotowany przez Szkolny Klub Ekologiczny.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie Dnia Profilaktyki, a uczniom za aktywny udział w zajęciach!

                                                                                                          Dorota Kamińska, Piotr Chmiel