Przydatne linki

  

  

Każde podsumowanie daje możliwość zatrzymania się na chwilę i spojrzenia wstecz na najważniejsze chwile, które przeżyliśmy. Wiele rzeczy umyka nam w natłoku bieżących zdarzeń. Często nie pamiętamy tego, co działo się wcześniej i nie doceniamy wielu rzeczy. Dzięki takiemu podsumowaniu możemy zobaczyć, jaką wędrówkę przebyliśmy w danym okresie i co udało nam się osiągnąć na tej drodze. Jednocześnie patrząc na to z boku, możemy być dumni z tego, że szkolny klub działający przy naszej szkole był w stanie dokonać tak wielkich rzeczy oraz zgromadzić w swych szeregach tylu zwolenników.

Pan Mariusz Żymierski w ramach zajęć pozalekcyjnych realizuje w tym roku szkolnym wraz z uczniami kolejny autorski program Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego pt: „Bajtle w lesie i na polu”.

We wrześniu zabraliśmy się do realizacji nowych pomysłów, ciągle mając w pamięci wakacyjną ekspedycje.

W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny podjął szereg działań mających na celu zaangażowania całej społeczności szkolnej do swych przedsięwzięć.

Zorganizowano I Rajd Rowerowy Ku Czci Poległych w Kampanii Wrześniowej – 1939 do schronu polowego w okolicach Kochcic. W wydarzeniu brało udział ponad 70-cio osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami i rodzicami. Współorganizatorem był Urząd Gminy w Kochanowicach oraz szkoła z Lubecka.

Przedstawiciele Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego działającego przy Zespole Szkół w Kochanowicach 25 września br. wybrali się na rajd rowerowy na Górę Świętej Anny, aby oddać hołd poległym w walce o polskość śląska. Uczestnicy rajdu zmierzyli się z ponad 100-kilometrową trasą. Po drodze odwiedzili Muzeum Czynu Powstańczego.

Młodzież miała tam możliwość zapoznać się z ogromną liczbą eksponatów dotyczą generalnie powstań śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku.

Temu wydarzeniu towarzyszyło ognisko, do którego grupa została zaproszona przez pracowników muzeum. Nieodłącznym elementem

wyjazdu była także wizyta pod Pomnikiem Czynu Powstańczego oraz w Sanktuarium św. Anny.

Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny na przełomie września i października podjął jeszcze szereg innych działań związanym z wdrażaniem w życie innowacyjnego projektu pod tytułem „Bajtle w lesie i na polu”. Uczniowie klasy 7b brali udział w rajdzie rowerowym na Brzozę.

Staw Brzoza stanowi obiekt cenny zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym. Jest też świetnym miejscem służącym do integracji młodzieży przy ognisku.

Tuż o świcie 11 listopada w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego z Kochanowic oddali hołd tym wszystkim, którzy ponieśli śmierć za wolną ojczyznę.

Młodzi patrioci rozpoczęli obchody Narodowego Święta Niepodległości na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Zapalono symboliczne znicze. Rajd zakończono na uroczystościach na cmentarzu wojskowym w Lublińcu.

Przygotowania do tego wyjątkowego święta rozpoczęły się już o wiele wcześniej.  Uczniowie klas ósmych i siódmych szkoły podstawowej jako Społeczni Opiekunowie Miejsc Pamięci Narodowej, chcąc zaszczepić wśród młodego pokolenia swoich kolegów i koleżanek zainteresowanie historią Polski, zadbali o czystość i estetykę miejsc pamięci poprzez zgrabienie liści, przycinanie krzewów, plewienie, koszenie trawy, mycie pomników.

Ponadto uczniowie, wykonali wieńce i wiązanki, które złożono na następujące pomniki i mogiły:

– pomnik na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicy wsi Kochanowice 1 września 1939 r.

– grób Jana Gambusia poległego w okolicach Kochanowic w czasie III Powstania Śląskiego w dniu 19 maja 1921 r. , a urodzonego 1 lutego 1902 roku w Pawełkach.

– pomnik obok Urzędu Gminy ku czci 10 Polaków zamordowanych dnia 10 czerwca 1944 r. przez hitlerowców poprzez powieszenie na szubienicy w celu zastraszenia w odwet za rozstrzelanie niemieckiego leśniczego.

W okresie jesiennym uczniowie Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego brali także udział w „Siekierowym” rajdzie do schronu polowego w okolicach Kochcic.

Zorganizowano także rajd rowerowy do Cieszowej. Miejscowości wymienianej już w dokumentach w XIII wieku, przez wieki zamieszkałej przez Żydów, którzy mieli tu swoją synagogę i kirkut.

Korzystając z miłego zaproszenia Samorządowego Przedszkola z Kochanowic Pan Mariusz Żymierski wraz z uczniami szkoły podstawowej w ramach projektu „Szkoła pamięta…”  przeprowadził wśród milusińskich prelekcję na temat historii Kochanowic i okolic, wspartą warsztatami archeologii doświadczalnej pt.: „Gliniana naczynia”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Uczniowie klasy 4 a oraz 4b szkoły podstawowej zaprezentowali także legendę o kapliczkach związaną z historią Kochanowic.

Oprócz działań terenowych uczniowie Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego w ramach ministerialnego projektu “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie …” zorganizowali na terenie swojej szkoły kącik historyczny wraz wystawą IPN poświęconą zbliżającej się 40 rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce.

W ramach w/w projektu wyświetlono poszczególnym klasom dokumentalny film pt.: „Nie zabierajcie mamy”. Przedstawiał on nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Głównym celem przeprowadzonej akcji była edukacja patriotyczna i przygotowanie naszej młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Na terenie szkoły organizowane były także nietypowe lekcje historii z wykorzystaniem laku pieczętnego, atramentu i gęsich piór czy wyrabiania świec z wosku pszczelego.

W dniu 8 grudnia 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół w Kochanowicach, w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”, udali się na wycieczkę do stolicy Polski.

Dofinansowanie wycieczki do Warszawy z budżetu Gminy Kochanowice pozwoliło na rozbudowanie jej planu. W pierwszych godzinach pobytu w Warszawie, program wyjazdu obejmował wizytę na cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie uczniowie oddali hołdu poległym pod pomnikiem „Polegli – Niepokonani”. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Kultury i Nauki.

Wycieczka nie mogłaby się również obyć bez wizyty na Starym Mieście. Plac marszałka Józefa Piłsudzkiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej z 2010 roku, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Kolumna Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Syrenka Warszawska, Barbakan, Muzeum Powstania Warszawskiego, to nieodzowne punkty każdej wycieczki.

Uczniowie zorganizowali na dolnym korytarzu „Strefę Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego” w której za pomocą ponad 150-ciu zdjęć przedstawili podjęte działania klubu w I półroczu roku szkolnego 2021/2022.

W dniu 8 stycznia 2022 roku rowerzyści Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego zorganizowali I Zimowy Rajd Rowerowy do Lublińca. Nie przestraszył ich leżący dookoła śnieg, temperatura – 2° C oraz mroźny wiaterek.

Celem wyjazdu był Lubliniec, który w tym roku obchodzi 750-lecie swojego powstania. Uczniowie pokonując kilku kilometrowy dystans delektowali się zimowym pięknem naszej okolicy. Po dotarciu do celu wszyscy skorzystali z możliwości założenia łyżew i wejścia na miejskie lodowisko. Snuliśmy również plany na kolejne ekspedycje w nowym roku.

Bez wątpienia 2021 rok był bardzo intensywnym czasem w historii Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego. Poza organizacją tradycyjnych happeningów, warsztatów, wycieczek, wypraw rowerowych, klub kładł duży nacisk na przecieranie nowych szlaków, edukację w zakresie bezpieczeństwa oraz zaangażowania młodzieży w działalność charytatywną, zachęcającą do niesienia pomocy innym. Spośród wielu całorocznych działań, tylko w samym  grudniu 2021 roku zorganizowano z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na terenie szkoły happening przybliżający młodzieży wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku, kiedy to zaczęto internować ponad 10 000 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek”.

W ramach działań szkolnego klubu uczniowie klas ósmych wykonali kartki dla uczestników stanu wojennego, które zostały przekazane dyrekcji szkoły.

Zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego okresu Bożego Narodzenia podczas, których uczniowie mieli możliwość wykonania stroików dla siebie jak i swoich najbliższych.

Część wykonanych ozdób przeznaczyli na organizację stoiska podczas organizowanego na terenie szkoły świątecznego kiermaszu.

W tej świątecznej atmosferze członkowie klubu znaleźli także czas,  aby wesprzeć działania  GOPS-u  w Kochanowicach. Na ręce Pani kierownik złożyli wykonane prze siebie karmniki dla ptaków oraz świece z wosku pszczelego.

W ramach działań szkolnego klubu w styczniu zorganizowano „Grupę Kolędników z Gwiazdą”, która odwiedziła pracowników i uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Kochanowic, składając wszystkim życzenia noworoczne.

W taki właśnie sposób chodzenie po kolędzie zapoczątkowało niezwykły, oryginalny, wędrowny teatr ludowy, którym jeszcze w połowie XX w., a lokalnie nawet i dłużej, cieszyli się i emocjonowali mieszkańcy polskich wsi i miasteczek. Wizyty grupy kolędniczej należały do przyjętego powszechnie świątecznego obyczaju, a występy kolędników z naszej szkoły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wydarzenie to spowodowało, że młodzież klas czwartych już teraz snuje rozszerzenie działań w przyszłym roku.

W tym miejscu składam szczególne podziękowania Urzędowi Gminy w Kochanowicach, Zespołowi Szkół w Kochanowicach, wspaniałym rodzicom, sponsorom i wszystkim przyjaciołom Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego za udzielone wsparcie przy realizacji wszelkich działań. Mam nadzieję, że 2022 rok będzie pięknym rokiem, czego Wszystkim życzę, jednocześnie zapraszając do kolejnych akcji klubu.

Mariusz Żymierski