Przydatne linki

  

  

Klasy I-III wzięły udział w realizacji ministerialnego programu  „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF” mający na celu poprawę i monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do nauki stacjonarnej- walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

W zajęciach uczestniczyło ogółem 30 uczniów, 15 uczniów z klas drugich oraz 15 uczniów z klas trzecich.

Termin realizacji programu od 13 września do 6 grudnia. Łącznie 22 godziny zajęć sportowych, podczas których przeprowadzono pomiary somatyczne, testy sprawnościowe uczniów biorących udział w programie oraz ankiety dla rodziców stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Dziękuję uczniom  oraz rodzicom za zaangażowanie i współpracę w realizacji programu.

                                                                            Sylwia Benska