Przydatne linki

  

  

Okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnej wrażliwości na potrzeby innych – zwłaszcza samotnych, seniorów, chorych. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły chcieli wyjść naprzeciw tym potrzebom, dlatego postanowili przygotować seniorom z obwodu szkolnego kartki świąteczne i paczki świąteczne. I tak uczniowie klasy 3 z nauczycielką wypiekli pierniczki i je polukrowali, wielu uczniów zareagowało na prośbę o przyniesienie z domu produktów na paczki dla seniorów, zarząd DINO wyraził zgodę na zbiórką świąteczną w dniu 11. grudnia, przy której dyżurowali wolontariusze pod opieką nauczycieli. Rada Rodziców przekazała pieniądze na zakup materiałów do zrobienia przez uczniów pięknych kartek świątecznych oraz na zakup torebek prezentowych. Dzięki temu udało się przygotować 150 paczek, które z życzeniami świątecznymi wolontariusze roznieśli 15 i 16 grudnia do seniorów z Kochanowic, Harbułtowic, Droniowic, Ostrowa i Lubocek, a których wskazali sołtysi z tych miejscowości i pracownicy USC Kochanowice. W sobotę 18 grudnia wolontariusze zanieśli paczki z życzeniami do 50 seniorów Jawornicy, a te paczki zostały przygotowane przez panią sołtys z Jawornicy.

W imieniu pani dyrektor i organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie tej akcji: za przekazanie produktów, za pomoc w ustaleniu list seniorów, za wypieczone pierniki, za przepiękne kartki świąteczne, za zaangażowanie wolontariuszy i nauczycieli. Wszystko to przyczyniło się do niezwykłego wzruszenia i radości osób starszych, samotnych i chorych, którzy przyjmując życzenia i paczki często mówili ze łzami w oczach: …” to o nas ktoś jeszcze pamięta?”

Tak, pamiętamy i znowu przyjdziemy.