Przydatne linki

  

  

W ramach projektu “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie …” przystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konkursu „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.

W jego początkowej fazie m.in. uczennica klasy 7a Paulina Berbesz przeprowadziła wywiad ze swym dziadkiem, który dowiedział się o ogłoszeniu stanu wojennego będąc w domu na przepustce wojskowej. Wtedy to 13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) wprowadził stan wojenny na terenie Polski

Czytaj dalej