Przydatne linki

  

  

21 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie jak co roku wybierali swoich przedstawicieli w drodze głosowania, podczas którego każdy uczeń mógł oddać głos na swojego kandydata. Komisja wyborcza, złożona z osób zasiadających w ubiegłorocznym zarządzie, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Następnie, wraz z przedstawicielami poszczególnych klas, podliczali głosy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w wypełnianiu zadań samorządowych w roku szkolnym 2021/2022. Wszystkich uczniów zachęcamy do włączenia się do realizacji zaplanowanych działań. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy członkami Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący SU: Zuzanna Kaczmarek, kl. 8a

Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Brewka, kl. 8a

Sekretarz: Tomasz Pawełczyk, kl. 8a

Opiekun SU: p. Izabela Polak