Przydatne linki

  

  

Fizyka to nauka przyrodnicza, zajmująca się badaniem podstawowych i  uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii. Ta fascynująca dyscyplina badawcza zajmuje szczególne miejsce wśród nauk przyrodniczych, ponieważ wyjaśnia podstawowe zależności obowiązujące w przyrodzie. Z fizyką ściśle wiążą się inne nauki przyrodnicze, szczególnie chemia. Chemicy przyjmują teorie fizyki i za ich pomocą tworzą nowe hipotezy w ich własnych dziedzinach badań.

Uczniowie należący do Koła Naukowego „Ciekawi świata” oglądali pokazy oraz brali udział w eksperymentach związanych z fizyką i chemią w laboratorium Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej na kierunku Fizyka Techniczna. Podczas pokazów, młodzież poznała wiele wyjątkowych zjawisk, a każdy przeprowadzony eksperyment wiązał się z bardzo ciekawą i poważną dziedziną wiedzy naukowej, przekazaną w sposób interesujący i zabawny. Doświadczenia przeprowadzane były pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowych wydziału: dr inż. Marcina Jarosika oraz dr inż. Pawła Pietrusiewicza. Celem zajęć było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi wśród dzieci. Pobyt w laboratorium dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń, zafascynowały nas szczególnie te eksperymenty:

  • Wężyk i róża – doświadczenia z niskimi temperaturami
  • Skroplenie tlenu (ciecz kapiąca z metalowego pojemnika)
  • Zestalenie argonu w ciekłym azocie (baloniki)
  • Tańczący gaz – fala dźwiękowa
  • Ogniste tornado – palna ciecz i wentylatory
  • Zjawisko konwekcji cieplnej
  • Burza – wyładowania piorunowe z wykorzystaniem transformatora Tesli

Alicja Babiuch
Mariusz Koza