Przydatne linki

  

  

Dla zwrócenia uwagi całego świata na niezwykle ważną rolę zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na dzień 05 grudnia. Szkolny wolontariat w Zespole Szkół w Kochanowicach od lat działa bardzo prężnie, licząc obecnie 23 uczniów, którzy od początku tego roku szkolnego okazują pomoc uczniom z klasy IV, nauczania początkowego oraz przedszkola. Część spośród nich swój młodzieńczy entuzjazm zanosi do osób starszych i samotnych.

Znaczenia szkolnym wolontariuszom dodaje gmina Kochanowice, która objęła ich działalność swoim mecenatem, nagradzając, sfinansowanym przez GKPiRPA, wyjazdem w dniu ich święta. W trakcie wycieczki młodzi ochotnicy uczestniczyli w szkoleniu w Oazowym Ośrodku Szkoleniowo Profilaktycznym im. Ks. F. Blachnickiego na temat asertywności i potrzeby stawiania granic w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia warsztatowe z pewnością wyposażyły kochanowickich wolontariuszy w umiejętności zapewniające poczucie pewności siebie oraz bezpieczeństwa i komfortu w relacjach międzyludzkich. Po ciekawych zajęciach w Ośrodku był czas na 2-godzinną rekreację w Jumpcity.

Bardzo dziękujemy wójtowi gminy Kochanowice – I. Czechowi, za docenienie młodych ludzi, którzy tak chętnie angażują swoją wrażliwość.

Piotr Chmiel