Przydatne linki

  

  

Dzień Edukacji Narodowej, polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i osób związanych z oświatą.

Podczas tegorocznej wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Alicja Babiuch oraz pan Piotr Chmiel zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to nadawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Uroczystość odbyła się 17 października w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach a nagrody uhonorowanym wręczył Śląski Wicekurator Oświaty, mgr Jacek Szczotka.

Odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.