Przydatne linki

  

  

Zapraszam do galerii  prac laureatów Szkolnego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego w lutym’ 2024 dla uczniów klasy 6a i 6b ZS w Kochanowicach pod hasłem „SZACHOWE IMPRESJE”.

Po sukcesach w turniejach szachowych silnej ekipy z kl.6b czyli Kasi Czudaj, Blanki Famuły, Małgosi Kochel, Julii Cierpioł i Filipa Jurgi pozostali rówieśnicy podjęli  próbę artystycznej interpretacji  idei tej strategicznej gry , która jak podają historycy trafiła na tereny Polski ponad 1000 lat temu z Czech głównie poprzez dawne szlaki handlowe.

Efekty prac rysunkowych, realizowanych  przez uczniów obydwu klas 6 oceniło grono nauczycieli w składzie: p. Monika Dawid,  p. Aneta Babraj i p. Hanna Zakrzewska.

Jury konkursu podjęło decyzję o wyborze 4 najciekawszych prac, uzyskujących ex aequo  miejsce pierwsze  autorstwa: Mileny Sosińskiej- Grzyb z kl.6b, Piotra Imiołczyka z kl.6a, Kamila Gansińca z kl.6a i Marcela Bogusia z kl.6a

Jury postanowiło przyznać 12 wyróżnień następującym osobom:

  • Natalii Kowol, Darii Jaworskiej, Łucji Rupik, Anastassi Horban, Blance Pradelok, Filipowi Gajda, Bartoszowi Matuskowi z kl. 6a,
  • Blance Famuła, Marcie Pradelok, Julii Jareckiej, Jakubowi Pisulskiemu i Dawidowi Migalskiemu z kl 6b.

W dniu 27 marca 2024r.  podczas uroczystego poranku wielkanocnego nastąpiło  wręczenie przez Panią Dyrektor Joannę Grus- Blacha dyplomów i nagród rzeczowych wszystkim laureatom konkursu.

W imieniu uczniów składam serdeczne podziękowanie Pani Hani Zakrzewskiej, której aktywność w Radzie Rodziców przyczyniła się do możliwości zakupu 12 sztuk miniaturowych szachów magnetycznych dla laureatów tego konkursu.

Wszystkim zwycięzcom jak  i uczestnikom konkursu składam serdeczne gratulacje! a poniżej galeria prac laureatów I miejsca.

Katarzyna Góral