Przydatne linki

  

  

W 2023 roku realizowana była kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 tyś. zł. Program finansowany był w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Łączna kwota wsparcia finansowego wyniosła 43 750,00 zł. Wsparcie finansowe w ramach programu udzielone było na zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki udziałowi w programie baza dydaktyczna naszej szkoły została wzbogacona w specjalistyczne programy terapeutyczne, tablety, laptop oraz ekran interaktywny. Głównym założeniem programu „Aktywna Tablica” jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w latach 2020-2024.