Przydatne linki

  

  

O tym, jak ważne jest poznanie swoich korzeni, nie trzeba nikogo przekonywać. 10 października uczniowie klasy II b oraz IV a w ramach innowacji pedagogicznej „Kochanowice – moja mała ojczyzna” mieli okazję przyjrzeć się bliżej historii swojej miejscowości.

„Mała ojczyzna” to najbliższy nam świat, otoczenie, obrzędy, ale przede wszystkim ludzie. A osobą, która o Kochanowicach wie najwięcej, jest pani MARIA HOFFMANN – autorka książki „Między prawdą a legendą”, polonistka, rodowita mieszkanka Kochanowic.

Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się w kościele pw. św. Wawrzyńca, bowiem niedawno obchodziliśmy jego 200-lecie. Każdy jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę refleksji nad mijającym czasem. Warto zachować w pamięci tych, którym tak wiele zawdzięczamy. Uczniowie z zapartym tchem wysłuchali historii o Sylwiuszu von Aulocku i jego rodzinie, dowiedzieli się, kim był ks. Franz Gomulka, pierwszy proboszcz naszego kościoła. Ciekawostki o lokalizacji dawnej kaplicy w zamku Aulocków czy legendy związane z budową kościoła zainteresowały zarówno drugoklasistów, jak i czwartoklasistów.

Następnie udaliśmy się na cmentarz, mijając grobowiec rodziny von Aulock, zatrzymując się przy grobach proboszczów, by również wspomnieć ich zasługi dla mieszkańców Kochanowic.

Była to z pewnością bardzo interesująca lekcja naszej lokalnej historii oraz „zachęta dla młodych tropicieli przeszłości do dalszych poszukiwań”, za którą pani Marii bardzo dziękujemy.

Agnieszka Kardas
Małgorzata Watoła-Hanulok