Przydatne linki

  

  

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w zajęciach dodatkowych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas pandemii takie zajęcia odbywały się najpierw online, później na terenie szkoły, gdzie uczniowie w każdy piątek byli dowożeni przez rodziców. Po powrocie do szkoły we wrześniu, w zajęciach bierze udział bardzo duża grupa uczniów klasy IVa. Okres izolacji uniemożliwiał organizowanie zajęć poza szkołą, jednak w październiku udało nam się przygotować wyjazd do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Nasi podopieczni wzięli udział w warsztatach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez zawodowych strażaków. Celem zajęć była profilaktyka i edukacja społeczna dotycząca podnoszenia świadomości dzieci na temat zagrożenia pożarowego, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. Uczniowie zdobyli cenne informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, oglądali inscenizacje o skutkach pożarów oraz filmy na temat innych niebezpieczeństw w codziennym życiu. Prowadzona przez nas innowacja pedagogiczna pozwala uczniom już od najmłodszych lat oswajać się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczniowie wiedzą jak zachować się podczas wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności ratunkowe przy osobie poszkodowanej. Podczas zajęć dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza