Przydatne linki

  

  

Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny w swych działaniach kieruje się zasadą, że nie ma turystyki bez krajoznawstwa, a krajoznawstwa bez znajomości historii. Wszyscy wiemy, że wycieczki rowerowe to nie tylko jazda na rowerach i zabawa, ale również spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie oraz poznawanie różnych interesujących miejsc i obiektów.

Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny serdecznie zaprasza wszystkich do włączenia się w najbliższym czasie w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które będą organizowane na terenie naszej placówki. Chciałbym, aby w/w akcja była pretekstem do wszczęcia dyskusji, jak ważną rolę w naszej historii pełni pamięć o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.

Poniżej przedstawiam przykładowe działania Szkolnego Klubu Rowerowo – Historycznego w ramach innowacji pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020:

 

– Współorganizacja letniego wypoczynku „Na rowerze wśród Tatarów i szlacheckich zaścianków” (Giżycko – Gołdap – Suwałki – Wilno – Troki – Augustów – Sokółka – Białystok).

– Współorganizacja Pikniku Historycznego upamiętniającego 100 rocznicę
I powstania śląskiego oraz 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Projekcja autorskiego filmu dotyczącego historii okolic Kochanowic z okresu II wojny światowej oraz organizacja wioski historycznej.

– Organizacja dwóch rajdów rowerowych w okolice Kochcic -„Schron polowy” / montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii miejsca.

– Organizacja sześciu rajdów pieszych w okolicach Kochanowic – wyjścia związane
z pracami porządkowymi wokół mogił poległych za ojczyznę.

– Organizacja na terenie szkoły happeningu „Strefa Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego” prezentacja działań w ramach innowacji.

– Organizacja na terenie Kochanowic happeningu „Idą święta”.

– Współorganizacja wycieczki szkolnej klas VIII SP do Warszawy. Zwiedzanie Sejmu RP, Centrum Pieniądza NBP,  Starego Miasta.

– Udział w Apelu pamięci 46 pomordowanych powstańców śląskich z Lublińca
i powiatu lublinieckiego. Udział w uroczystej mszy świętej na terenie parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Złożenie kwiatów i zniczy na terenie cmentarza wojskowego w Lublińcu.

– Rajd rowerowy do Harbułtowic – „Izba Regionalna”. Zwiedzanie z prelekcją.

– Warsztaty rękodzieła ludowego „Ozdoby okresu Bożego Narodzenia” na terenie szkoły.

– Organizacja warsztatów „Wyrabianie masła” na terenie szkoły.

– Rajd rowerowy do Cieszowej – „Historia cmentarza żydowskiego i zabytkowego kościółka

na terenie miejscowości”.

– Wycieczka szkolna do Wrocławia. Historia miasta / wizyta na terenie ZOO.

– Rajd rowerowy na Brzozę – historia uroczyska, ognisko.

– Prelekcje dotyczące sytuacji Gminy Kochanowic podczas okupacji niemieckiej
na podstawie informacji zawartych w kronice szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół
w Kochanowicach.

– Organizacja Ferii z Historią „Cudze chwalicie swego nie znacie” Wyjazd do Lublińcu. Zwiedzanie Muzeum Edyty Stein. Lodowisko. Rejd pieszy z noclegiem i warsztatami na terenie Pawełek.

– Udział w akcji „Szkoła pamięta”. Wystawa zdjęć z byłymi pracownikami / nauczycielami szkoły w Kochanowicach.

– Organizacja happeningu „Prawybory Parlamentarne w Polsce 2019” na terenie szkoły.

– Prace związane z prowadzeniem kroniki Kółka historycznego / Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego, działającego przy Zespole Szkół w Kochanowicach. Wystawa zdjęć dokumentujących podejmowane działania.

 

Konkursy:

– III miejsce (laureat) Michał Ledwoń / Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej „Śląsk – powstania śląskie oraz II wojna światowa”.

III miejsce (laureaci) Daniel Jainta, Jakub Prandzioch, Paweł Wolframm / Powiatowy Konkurs Historyczny „W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej”.

Mariusz Żymierski