Przydatne linki

  

  

W minionym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Szkół w Kochanowicach włączył się aktywnie w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie. 

Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania poznała nie tylko czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim zastanawiała się, kim powinien być współczesny patriota. Koordynatorami konkursu były p. I. Osadnik, p. M. Golenia i M. Watoła. Jury oceniało zadania na podstawie sprawozdań, prac pisemnych, zdjęć, filmów oraz prezentacji przesłanych poprzez stronę internetową. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu było uzyskanie co najmniej 80% punktów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zespół Szkół w Kochanowicach zdobył tytuł i certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.

Każde nasze przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w wykonaniu i realizacji konkursowych zadań. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie nagród.