Przydatne linki

  

  

Wymiana uczniowska Zespół Szkół Kochanowice- Mittelschule Schöllkrippen

 W dniach od 13 do 17 kwietnia 2015r. odbyła się w Kochanowicach wymiana uczniów naszego gimnazjum z niemiecką szkołą Mittelschule Schöllkrippen. Wizyta ta stanowiła kontynuację współpracy partnerskiej  między naszymi szkołami. W wymianie brało udział 9 uczniów polskich (Zuzanna Maruszczyk, Justyna Tomys, Wiktoria Ratyńska, Agata Stachura, Martyna Gołąbek, Julia Prandzioch, Sandra Knejska, Marzena Pyka, Kinga Loose) oraz 9 uczniów niemieckich (Leonie Teutschlaeander, Wiktoria Filipowicz, Steven- Nicolas Boettger, Darlene Jahn, Bartek Wojtkowicz, Maria Julia Senia, Philip Kraus, Jessica Bear, Finn Debus). Uczniowie niemieccy byli zakwaterowani u  rodzin polskich. Koordynatorami i opiekunami wymiany byli, ze strony niemieckiej Martin Hahn i Monika Schebler – nauczyciele w szkole w Schöllkrippen oraz Monika Becker- przewodnicząca Rady Rodziców, ze strony polskiej Monika Dawid i Patrycja Borcuch- nauczycielki języka niemieckiego ZS w Kochanowicach. Pieczę nad przygotowaniami oraz przebiegiem wizyty w Kochanowicach sprawowały pani dyrektor ZS  w Kochanowicach- Joanna Grus- Blacha oraz z-ca dyrektora- Aleksandra Brol. Spotkanie zostało sfinansowane przez organizację „Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży” (Deutsch- Polnisches Jugendwerk), mającą swoją siedzibę w Warszawie, Radę Rodziców przy ZS w Kochanowicach  oraz gminę Kochanowice. Rodzice dzieci polskich biorących udział w wymianie ponieśli również koszty związane z goszczeniem uczniów niemieckich w domach.

Program spotkania obejmował 5 pełnych dni, uwzględniał wspólną prace uczniów niemieckich i polskich nad projektem, różnorakie atrakcje i wycieczki oraz wspólne chwile uczniów niemieckich w polskich rodzinach. Temat przewodni spotkania młodzieży niemiecko- polskiej brzmiał „Auf den Spuren gemeinsamer Geschichte” („Śladami wspólnej historii”). W ramach programu grupa wykonała dwujęzyczną książkę o w/w tytule w dwóch egzemplarzach. Książka zawierała opis poznanych miejsc – śladów wspólnej historii- oraz przedstawiała tegoroczną grupę. Każda ze stron otrzymała jeden egzemplarz. Wójt Gminy Kochanowice- pan Ireneusz Czech- wraz ze swoim zastępcą –  panem Andrzejem Domagałą- odwiedzili gości z Niemiec podczas spotkań w szkole. Rozmowy odbywały się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Zawieszono również wspólnie w szkole pamiątkową tablicę, przywiezioną przez gości z Niemiec, uświetniającą dziesiątą rocznicę współpracy między szkołami.

Oprócz projektu uczniowie brali udział w wycieczkach i atrakcjach

  1. Gry i zabawy zapoznawcze, językowe i pożegnalne.
  2. Dwudniowa wycieczka na Dolny Śląsk, podczas której uczniowie zwiedzili:
  3. a) Błędne Skały w Górach Stołowych- Labirynt Skalny;
  4. b) Kaplicę Czaszek w Czeremnnej;
  5. c) Świątynię Wang w Karpaczu;
  6. d) Poniemiecką przędzalnię w Kamiennej Górze;
  7. e) Podziemne Miasto Hitlera „Kompleks Riese” w Sierpnicy;
  8. f) Zamek Książ w Wałbrzychu;
  9. Dyskoteka w ZS w Kochanowicach.
  10. Spotkanie pożegnalno- podsumowujące w szkole.

Polsko- niemieckie spotkanie młodzieży przyniosło wiele korzyści dla obu stron. Uczniowie niemieccy mieli okazję zwiedzić nowe, nieznane im tereny, poznać kulturę i regionalizm innego kraju oraz spróbować potraw z kuchni polskiej. Zwiedzili ciekawe zakątki naszego kraju, których piękno wywarło na nich ogromne wrażenie i na pewno pozostawi na długo ślad w ich pamięci. Poznali cząstkę różnorodnej przyrody polskiej. Mieli również okazję zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy w sąsiednim kraju. Wymierną korzyścią była okazja do wykorzystania i sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Spotkanie to zaowocowało przyjaźniami zarówno uczniów jak i opiekunów.

Koordynatorki wymiany ze strony polskiej

Monika Dawid,  Patrycja Borcuch

« z 3 »