Przydatne linki

  

  

Podsumowanie programu „BEZPIECZNA+”

realizowanego w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Kochanowicach przystąpiła do Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Program skierowany do uczniów klas IV-VI został dostosowany do poziomu wiedzy, umiejętności oraz problemów uczniów żyjących w środowisku lokalnym. Podstawowymi założeniami programu było: bezpieczeństwo cyfrowe uczniów, budowanie pozytywnego klimatu w szkole i bezpiecznych warunków przebywania w niej, profilaktyka uzależnień oraz rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Istotnym celem programu było włączenie do wspólnych działań uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Integrowaniu społeczności szkolnej służyły wycieczki, zajęcia pozalekcyjne oraz innowacja pedagogiczna „Z pomocą innym”.
W ramach programu szkoła została doposażona w zestaw tablicy interaktywnej z projektorem multimedialnym, programy filtrujące przed treściami niepożądanymi. Zakupiony został także zestaw do pozoracji ran używany na zajęciach z pierwszej pomocy. Zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane konkursy oraz akcje o charakterze profilaktycznym. Podczas trwania projektu współpracowano z: Parkami Krajobrazowymi „Lasy nad Górna Liswartą”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kochanowicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Komendą Powiatową Policji w Lublińcu oraz Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu. W trakcie realizowanego projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli: „Zaplątani w sieci”, „Cyberprzestrzeń – zagrożenia czy szanse”, warsztaty na temat grożących niebezpieczeństw i zagrożenia terroryzmem, warsztaty dotyczące zabezpieczenia szkoły na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika, warsztaty z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, warsztaty dotyczące zasad prowadzenia łączności telefonicznej, procedur przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach oraz prowadzenie działań ratowniczych. Ponadto odbyła się seria warsztatów ekologicznych: „Bociany Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”, „Pamiętamy dokarmiamy”, „Dobre rady na domowe odpady”. Zorganizowana została wycieczka integracyjna do Krakowa oraz spartakiada szkolna. Prowadzono zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, koła zainteresowań, lekcje wychowawcze. Przeprowadzono próbną ewakuację pożarową oraz alarm bombowy.
Priorytetami programu było zdobywanie przez uczniów, nauczycieli i rodziców kompetencji cyfrowych, dbanie o dobre relacje miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami będące czynnikiem wspierającym jakość nauczania. Zrealizowane działania przyczyniły się do budowania jednolitej strategii edukacyjnej oraz kształtowania więzi międzyludzkich w szkole oraz poza nią.
Szkolnymi koordynatorami programu byli pani Alicja Babiuch oraz pan Mariusz Koza.

 

Najważniejsze zadania zrealizowane w trakcie trwania programu:

 

Spotkanie z policją

Zawsze jest pora na przypomnienie zasad obowiązujących na drodze. Policjanci przypomnieli nam jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić z niej do domu. Jak poruszać się rowerem bez szkody dla siebie i innych, pamiętając, że będąc rowerzystą jest się także uczestnikiem ruchu drogowego. Zawsze należy pamiętać o sprawnych światłach przy rowerze oraz o elementach odblaskowych na ubraniach. Wszyscy rowerzyści odświeżyli swoje umiejętności w przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach miasteczku ruchu drogowego.


„Zasady zachowania w sieci”

„Zasady zachowania w sieci” – lekcje dobrego postępowania w sieci w klasach IV-VI: „pamiętaj żeby zawsze się wylogować”, „nie przyjmuj do grona znajomych, osób, których nie znasz”, „nie publikuj i nie wysyłaj kompromitujących Cię materiałów”, „uważaj na to jakie wiadomości na swój temat podajesz”, „zadbaj o ustawienia prywatności w serwisie społecznościowym”, „bierz odpowiedzialność za swoje komentarze”, „nie pisz komentarzy mogących sprawić komuś przykrość”.
Młodzi ludzie muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica między zabawą, a aktem przemocy, jak reagować w sytuacjach naruszających prywatność i godność osobistą oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy.


„Bociany Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”

„Bocian biały jest dużym ptakiem. Ma długość 100-115 cm i wysokość 100-125 cm. Rozpiętość skrzydeł wynosi 155-215 cm, a jego masa 2,3-4,5 kg. Podobnie jak wszystkie bociany ma długie nogi, długą szyję i długi, prosty, spiczasty dziób”. Bociany białe latają z wyciągniętymi szyjami.
Przybliżenie uczniom form ochrony przyrody w Polsce. Zapoznanie z gatunkami ptaków charakterystycznych dla naszej strefy klimatycznej. Zwrócenie uwagi na bociana jako ptaka popularnego na naszych łąkach, polach i pobliżu naszych domów.


„Rajd rowerowy”

„Bezpieczeństwo ważna sprawa – na rowerach to podstawa” to jedno z haseł tegorocznego rajdu rowerowego w Pawełkach. W asyście policji, na rowerach dojechaliśmy na Pawełki, gdzie odbyły się: Konkurs rowerowy, Konkurs na najlepsze hasło profilaktyczne oraz Konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Celem rajdu było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez jazdę na rowerze, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska sprzęt policyjny i strażacki. Wielu niepowtarzalnych wrażeń dostarczyła inscenizacja zatrzymania niebezpiecznego przestępcy.
Organizatorem Konkursu rowerowego w Pawełkach był Wójt Gminy Kochanowice oraz Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.


„W grodzie Kraka”

W strumieniach deszczu i wietrze porywającym parasole podziwialiśmy dawną stolicę Polski. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z Krakowem, zwanym grodem Kraka. Magiczna stolica Małopolski przenosi turystów wyobraźnią do przeszłości, to stąd władzę sprawowali królowie, tutaj wzrastali artyści, rozwijała się kultura i kwitł handel. Przemierzając ulice Krakowa, poznawaliśmy krok po kroku jego wyjątkową historię poprzeplataną baśniami i legendami. W dawne czasy przeniosła nas Droga Królewska, biegnąca od Barbakanu przez Rynek na Wawel-dawną siedzibę władców Polski, symbol polskiej kultury i tradycji. Krakowski Rynek jest jednym z największych i najpiękniejszych w Europie, wraz z Sukiennicami i Bazyliką Mariacką stanowi centralny punkt miasta. Kościół słynie z zabytkowego ołtarza Wita Stwosza, który obejrzeliśmy z bliska oraz hejnału wygrywanego co godzinę, my wysłuchaliśmy go o godzinie 14.
W bardzo odległe czasy przeniosła nas Podziemna trasa turystyczna, która ciągnie się pod Rynkiem Głównym, przy pomocy najnowszej technologii pozwoliła nam poznać dzieje średniowiecznego Krakowa. Ostatnim punktem naszej wyprawy było Muzeum Lotnictwa Polskiego funkcjonujące na terenach dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie, będącego miejscem ekspozycji sprzętu lotniczego. Podczas pobytu w Krakowie nie mogliśmy pominąć Okna Papieskiego na ulicy Franciszkańskiej, gdzie podczas swoich pielgrzymek do Polski rozmawiał z młodzieżą Święty Jan Paweł II.
Niektórzy mówią, że Kraków przyciąga jak magnes, dlatego wielu z nas tutaj ponownie wróci, żeby spojrzeć na to miasto jeszcze raz. A może uda nam się odkryć coś zupełnie nowego, niepowtarzalnego, bo Kraków jest niepowtarzalny…


Próbna ewakuacja pożarowa szkoły

7 października nieco inaczej niż zawsze rozbrzmiał dzwonek. Na przerwę za wczas, na apel za długo. I wszystko jasne EWAKUACJA. Na korytarzu wyczuwało się popłoch i małą dezorientację zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych, niemniej jednak wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli bezpiecznie opuścili zagrożone miejsce i udali się do punktu zbiórki, gdzie okazało się, że to tylko coroczna próbna ewakuacja pożarowa szkoły. Ewakuacja przebiegła prawidłowo, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły bezpiecznie opuścili szkołę. Po krótkim apelu wszyscy udali się na dalszy ciąg lekcji.


Innowacja pedagogiczna „Z pomocą innym”

Innowacja pedagogiczna jest przeznaczona dla uczniów klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. Celem innowacji jest przekazanie dzieciom wiedzy o zagrażających im niebezpieczeństwach, zapoznanie z wizerunkiem ratownika medycznego, uwrażliwienie na dbałość o zdrowie swoje i innych, ale także wykształcenie umiejętności prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia, czyli zawiadomienie dorosłych oraz sprowadzenie profesjonalnej pomocy.
Ważnym założeniem innowacji jest nabywanie umiejętności poprzez działanie, dlatego podczas zajęć uczymy jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę telefoniczną podczas wzywania pogotowia ratunkowego, jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz opatrzyć rany.


Warsztaty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Dzięki życzliwości strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, uczniowie biorący udział w Innowacji pedagogicznej „Z pomocą innym” mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez strażaków-ratowników specjalnych warsztatach. Podczas zajęć zademonstrowano sprzęt ratowniczo-gaśniczy, omówiono zasady prowadzenia łączności telefonicznej, procedury przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach oraz prowadzenie działań ratowniczych. Uczniowie przekonali się, na przykład, że każde zgłoszenie można odtworzyć wraz z numerem, z którego zostało wykonane połączenie.


„Pamiętamy dokarmiamy” – warsztaty przyrodnicze dotyczące dokarmiania zwierząt zimą

Siano, kukurydza, sól i warzywa to zimowy jadłospis zwierząt żyjących w lasach. Kiedy nadejdą ostre mrozy, zwierzyna bez naszej pomocy nie poradzi sobie sama. Opieka na paśnikami, to jeden z podstawowych obowiązków myśliwych. Przede wszystkim wykładają siano i uzupełniają leśne lizawki, czyli pniaki na których szczycie znajdują się bryły soli. Sarny często zlizują z drzewa ten cenny składnik zimowej diety. Mróz i śnieg to ogromne zagrożenie dla zwierząt, ponieważ w tym czasie mają utrudniony dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę.


Zajęcia warsztatowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach

Strażacy zaprezentowali nam wyposażenie wozu strażackiego oraz odzież, w którą są ubrani podczas akcji. Uczniowie mogli wsiąść do samochodu, przymierzyć kombinezon wraz z wszystkimi akcesoriami. Dla niektórych była to prawdziwa przygoda i spełnienie marzeń.
Strażacy stworzyli nam prawdziwe widowisko improwizując wyjazd do pożaru. Na placu wokół remizy została stworzona specjalna strefa pożarowa, gdzie był gaszony fikcyjny pożar. Z zapartym tchem obserwowaliśmy wszystkie czynności strażaków, pracę w grupie, umiejętność współdziałania i podporządkowania się rozkazom dowodzącego.


Warsztaty „Dobre rady na domowe odpady”

Zagospodarowanie odpadów to wieloetapowy proces – od ich powstania, wyrzucenia, transportu, po odzysk, recykling bądź unieszkodliwienie. Jak długo rozkładają się odpady? Zobacz, ile czasu potrzebują odpady żeby zniknąć: papier sześć miesięcy, guma do żucia pięć lat. Resztki jedzenia-tzw. odpady organiczne od dwóch miesięcy do roku. Szkło nie rozkłada się, jest to produkt wielokrotnego użytku i może być jeszcze przetwarzany. Gorąco zachęcamy do segregacji odpadów, które dzięki temu mogą zostać poddane recyklingowi. Oto kilka najważniejszych przykładów korzyści z recyklingu: pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy, mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb), ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach, obniżenie zużycia surowców naturalnych, ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe, zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków. Myślmy i żyjmy ekologicznie!


Dni Bezpiecznego Internetu

We współczesnym świecie Internet jest podstawowym narzędziem pracy, nauki i rozrywki. Niestety oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież to: kontakt z treściami pornograficznym oraz z materiałami epatującymi przemocą, nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem, udostępnianie informacji np. numerów kart, adresów, haseł itp. Uczniowie szkoły podstawowej z okazji Dni Bezpiecznego Internetu przygotowali graficzne ilustracje opatrzone hasłami propagującymi działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.


Warsztaty na temat grożących niebezpieczeństw i zagrożenia terroryzmem

W ostatnich latach terroryzm stał się dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Terroryzm oznacza użycie siły lub przemocy fizycznej wobec innych osób lub własności, ma na celu zastraszenie i wymuszenie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu udzielili cennych instrukcji na wypadek zagrożenia lub niebezpiecznych sytuacji w życiu codziennym. Jeżeli jesteś w budynku: pozostań w nim, wpuść do niego zagrożonych przechodniów, poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu, zamknij drzwi i okna. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie: rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, samochody. Jak się zachowasz w takiej sytuacji: nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu), jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją, zachowaj spokój i bez paniki opuść niebezpieczną strefę, nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom.


Warsztaty profilaktyczne „Zaplątani w sieci”

„Współczesność sygnowana jest znakiem technokracji. Naturalne jest, że młodzież sięga po najmłodsze medium. Alfabetyzację komputerową w pokoleniach wchodzących w dojrzałość można ocenić jako doskonałą, a co najmniej bardzo dobrą. Niesie to prócz pozytywów i negatywne skutki – jak każde nasilające się zjawisko. W kontakcie z komputerem można wypracować dystans, zwłaszcza powinni nauczyć się tego zachłanni kontaktów i mocnych wrażeń ludzie młodzi. Program Zaplątani w sieć jest rozmową z młodymi, których trudno nie nazwać ekspertami Sieci. To jedna z bardziej efektywnych form pracy z młodzieżą. Nie tyle górowanie nad nastolatkami, co próba nawiązania odpowiednich relacji może przynieść pozytywne skutki – szansę na uchronienie przed uzależnieniem.”
Informacja pochodzi ze strony internetowej Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.


Ogłoszenie wyników konkursu „Cyberprzestrzeń-co wolno, a czego nie wolno w sieci”

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Cyberprzestrzeń-co wolno, a czego nie wolno w sieci”. Zadaniem konkursowym było stworzenie przez uczniów prezentacji lub filmu przedstawiającego wady i zalety Internetu. Prace należało dostarczyć na pendrivie lub innym nośniku pamięci. Ostateczny termin oddawania prac upłynął 12 grudnia 2016 roku. Autorzy najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody: głośniki przenośne, słuchawki komputerowe, nośniki pamięci USB. Najlepsze prace wykonali: Natalia Trzęsiok -I miejsce, Kacper Karmański -II miejsce, Julia Maruszczyk-III miejsce, pozostali nagrodzeni uczniowie to: Marcin Gawron, Maja Ostrowska, Wiktoria Kubacka, Nikola Cierpioł, Michał Rokosa, Szymon Janczak. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.


„Cyberprzestrzeń-zagrożenia czy szanse”- warsztaty z prezentacją multimedialną

W ramach współpracy z PPPP w Lublińcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli „Cyberprzestrzeń-zagrożenia czy szanse”. Pani psycholog Liliana Białas przedstawiła pozytywne i negatywne strony obcowania dzieci i młodzieży z Internetem. Uświadomiła rodzicom i nauczycielom zagrożenia jakie niesie niekontrolowany czas spędzany przed komputerem oraz wpływ tego medium na intelektualną, fizyczną, moralną, społeczną i psychiczną sferę rozwoju dzieci. Podczas prelekcji pokazany został mechanizm uzależnienia, jego fazy oraz podstawowe możliwości diagnozy. Poruszone były również tematy: niebezpiecznych stron, gier, cyberprzemocy rówieśniczej, roli mediów w życiu dzieci i młodzieży. Wciąż otwartym pozostaje pytanie czy media wyzwalają czy hamują kreatywność człowieka.