Archiwum 2018/2019

Możliwości wyboru szkoły

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalisty

Zasady rekrutacji

Do końca lutego szkoła ponadpodstawowa lub ponadgimnazjalna ogłasza na swojej stronie internetowej:

  • Podstawę prawną rekrutacji
  • Liczbę klas i przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
  • Języki obce do wyboru w danej szkole
  • Informację, z jakich przedmiotów  kandydaci będą  mieli naliczane punkty ze świadectwa ukończenia szkoły

W każdej szkole obowiązuje limit 30 miejsc w klasie. Do klas pierwszych przyjmowani są uczniowie z największą ilością punktów wśród kandydatów do danej klasy wg. limitu miejsc.

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uruchomiony zostanie na początku maja 2019 roku.

Zobacz również

Wyszukiwarka zawodów „Wybieram zawód dla siebie”. Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

Mapa karier – opisy zawodów, niezbędne wymagania i umiejętności, statystyki.

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcona rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Ulotka rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Prezentacja rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2020