Przydatne linki

  

  

Wizyta gości z Niemiec

We wrześniu 2007 roku przyjechała do gminy Kochanowice delegacja tym razem nie uczniów, ale mieszkańców gminy Schöllkrippen, burmistrz Reiner Pistner z żoną, radni, przedstawiciele rady parafialnej, a także wszyscy ci, których zainteresowała współpraca z polską gminą. Od 6 do 10 września prawie 30 osób zwiedzało Kraków, klasztor jasnogórski w Częstochowie, zabytki gminy Kochanowice: kościół w Lubecku, w Pawełkach, pałac Ballestremów, stację hodowli roślin w Kochcicach, wszystkie szkoły w gminie: w Lubecku, Kochcicach i Kochanowicach. Goście uczestniczyli także w otwarciu Domu Spotkań w Droniowicach.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między obiema gminami, które odbyło się podczas uroczystej sesji rady gminy w szkole w Kochcicach a także udział w dożynkach w Kochanowicach. Podczas całego pobytu gości z Niemiec towarzyszyłam grupie jako tłumaczka, tłumaczyłam też wszelkie dokumenty związane z przyjazdem gości, między innymi także sam list intencyjny. Radość Niemców z Schöllkrippen, ich zachwyt gościnnością śląską i przyjazne nastawienie do współpracy były wynagrodzeniem za niezwykle odpowiedzialną pracę związaną z tłumaczeniami. Na pewno satysfakcja przewyższyła wszelkie trudy i stresy.

Inicjatorka współpracy międzyszkolnej nauczycielka języka niemieckiego Agata Ślusarska