Przydatne linki

  

  

  • W październiku 2019 roku zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w Projekcie Szkoła 6.0.
  • 14-15 listopada p. Małgorzata Golenia i p. Anna Osińska wzięły udział w Festiwalu Partnerstw organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Celem wydarzenia było upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w Szkole 6.0. Na tym spotkaniu udało nam się nawiązać kontakt ze szkołą polonijną z Ukrainy.

  • W grudniu podpisaliśmy współpracę ze szkołą polonijną w Humaniu na Ukrainie i staliśmy się partnerami w projekcie.
  • W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy akcję pisania kartek świątecznych. Nasi uczniowie przygotowali kartki oraz film z życzeniami dla swoich rówieśników ze szkoły polonijnej w Humaniu. Również od nich otrzymaliśmy pozdrowienia i życzenia bożonarodzeniowe.