Przydatne linki

  

  

WYMIANA UCZNIOWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ KOCHANOWICE- MITTELSCHULE SCHÖLLKRIPPEN

W dniach od 13 do 17 maja 2013 r. odbyła się w Kochanowicach wymiana uczniów naszego gimnazjum z niemiecką szkołą Mittelschule Schöllkrippen. Wizyta ta stanowiła kontynuacją współpracy partnerskiej  między naszymi szkołami. W wymianie brało udział 8 uczniów polskich (Magdalena Kożuch, Nikola Pacławska, Noemi Basan, Agnieszka Mazur , Agata Liebner, Dawid Mazur, Kinga Loose, Klaudia Matusek) oraz 8 uczniów niemieckich (Aleksandra Chłopek, Ina Gagola, Sarah Sikorski, Maximilian Heilgenthal, Nils Becker, Eva- Maria Reingruber, Louis Rosenberger, Josephine Geib). Uczniowie niemeccy byli zakwaterowani u  rodzin polskich. Koordynatorami i opiekunami wymiany byli, ze strony niemieckiej Martin Hahn- nauczyciel języka angielskiego w szkole w Schöllkrippen, Julia Albert- wolontariat, Monika Pohl- Dambach- nauczycielka pracująca w szkole w Schöllkrippen, ze strony polskiej Monika Dawid i Patrycja Borcuch- nauczycielki języka niemieckiego ZS w Kochanowicach. Pieczę nad przygotowaniami oraz przebiegiem wizyty w Kochanowicach sprawowała pani dyrektor ZS w Kochanowicach- Joanna Grus- Blacha. Sppotkanie zostało sfinansowane przez organizację „Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży” (Deutsch- Polnisches Jugendwerk), mającą swoją siedzibę w Warszawie oraz gminę Kochanowice. Rodzice dzieci polskich biorących udział w wymianie ponieśli również koszty związane z goszczeniem uczniów niemieckich w domach.

Program spotkania obejmował 5 pełnych dni, uwzględniał wspólną prace uczniów niemieckich i polskich nad projektem, różnorakie atrakcje i wycieczki oraz wspólne chwile uczniów niemieckich w polskich rodzinach. Temat przewodni spotkania młodzieży niemiecko- polskiej brzmiał „Wir begegnen uns fit und sportlich” („Spotykamy się zdrowi i wysportowani”). W ramach programu grupa wykonała dwujęzyczną prezentację multimedialną, zawierającą słownictwo dotyczące dyscyplin sportowych, sportów ekstremalnych i aktywności sportowych. Prezentacja przedstawia również w formie książki multimedialnej znanych sportowców polskich i niemieckich, jak i wspólnie podjęte aktywności sportowe. Wykonana przez uczniów prezentacja została zaprezentowana na spotkaniu pożegnalno- podsumowującym w czwartym dniu wizyty. Każdy z uczestników wymiany otrzymał ją również dla siebie.  Podczas pierwszego dnia wizyty nasi uczniowie przedstawili na forum szkoły swoją prezentację multimedialną, w której przedstawili naszą szkołę i społeczność szkolną oraz wspomnienia poprzednich wizyt. Prezentacja została przygotowana przez uczniów i nauczycielkę, panią Patrycję Borcuch. Uczniowie niemieccy przedstawili dwie prezentacje, w pierwszej zapoznali szersze grono uczniów ZS Kochanowice ze swoją szkołą i okolicą, w drugiej pokazali kultywowane na obszarach krajów niemieckojęzycznych obyczaje i święta. Wójt Gminy Kochanowice- pan Ireneusz Czech- wraz ze swoim zastępcą-  panem Andrzejem Domagałą- odwiedzili gości z Niemiec podczas pracy nad prezentacją multimedialną w szkole. Rozmowa odbyła się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Oprócz projektu uczniowie brali udział w wycieczkach i atrakcjach:

  • Wycieczka rowerowa po miejscach gminy Kochanowice: Kochanowice- Brzoza- Pawełki. Na terenie schroniska młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach odbyły się integracyjne zabawy sportowe z udziałem uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.
  • Całodniowa wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie Ojcowa , Baramy Krakowskiej , Źródełka Miłości, Jaskini Ciemnej, Ekspozycji Przyrodniczej OPN.
  • Spotkanie pożegnalno- podsumowujące w kręgielni w Kochanowicach.
  • Całodniowa wycieczka do Wrocławia. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, zabytkowej dzielnicy miasta- Ostrowa Tumskiego, rynku Wrocławia.

Polsko- niemieckie spotkanie młodzieży przyniosło wiele korzyści dla obu stron. Uczniowie niemieccy mieli okazję zwiedzić nowe, nieznane im tereny, poznać kulturę i regionalizm innego kraju oraz spróbować potraw z kuchni polskiej. Byli również w dużym mieście, zwiedzili jego zabytki, które wywarły na nich ogromne wrażenie i na pewno pozostaną długo w ich pamięci. Poznali cząstkę różnorodnej przyrody polskiej. Mieli również okazję zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy w sąsiednim kraju. Wymierną korzyścią była okazja do wykorzystania i sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Spotkanie to zaowocowało przyjaźniami zarówno uczniów jak i opiekunów.

Monika Dawid