Przydatne linki

  

  

Podsumowanie programu „BEZPIECZNA+”

realizowanego w roku szkolnym 2017/2018

Od września do końca grudnia na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach realizowany był Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Program przeznaczony był dla uczniów gimnazjum.

W ramach programu szkoła została wyposażona w klatkę meteorologiczną z przyrządami do pomiaru składników pogody oraz zestawy edukacyjne do nauki programowania mBot. Zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane zajęcia profilaktyczne, warsztaty przyrodnicze, wyjazdy o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, konkursy oraz wycieczka integracyjna do Krakowa i Wieliczki. Podczas trwania projektu współpracowano z: Parkami Krajobrazowymi „Lasy nad Górną Liswartą”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kochanowicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Komendą Powiatową Policji w Lublińcu, Zakładem Karnym w Sierakowie Śląskim, Stowarzyszeniem Pomoc w Katowicach,  Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chorzowie.

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzane przez Stowarzyszenie Pomoc oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • „Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić”
 • „Rozwiązywanie konfliktów w grupach i między grupami”
 • „Czym jest komunikacja interpersonalna”
 • „Komunikacja niewerbalna i werbalna”
 • „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu:

 • „Zagrożenie terroryzmem”
 • „Odpowiedzialność karna nieletnich”
 • „Techniki prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa nieletnich – wdrażanie działań zapobiegawczych w zakresie ograniczenia przestępczości”
 • „Postępowanie w sytuacjach kryzysowych – zapewnienie bezpieczeństwa uczniów”

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu:

 • Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu ratowników połączony z warsztatami dla uczniów
 • Pokaz działań ratowniczych
 • Ewakuacja pożarowa oraz na wypadek alarmu bombowego z udziałem odpowiednich służb

Warsztaty przyrodnicze przeprowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Lasy nad Górną Liswartą”:

 • Smog nasz śląski” – czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu
 • „Ochrona przyrody w Polsce”
 • „Smog”

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne:

 • Wycieczka do Krakowa i Wieliczki „Wspólnie odkrywamy ciekawe miejsca”
 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim – profilaktyka uzależnień
 • Zajęcia integracyjne z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie

Lekcje wychowawcze:

 • Warsztaty z zakresu cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa
 • Procedury ewakuacji szkoły na wypadek alarmu bombowego, wtargnięcia napastnika
 • Inscenizacje filmowe dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej

Konkursy:

 • Konkurs w formie prezentacji multimedialnej „Jak bezpiecznie komunikować się przez Internet”
 • Konkurs na grafikę komputerową „Inny – nie znaczy gorszy”

Pomoce dydaktyczne:

 • Wyposażenie szkoły w ogródek meteorologiczny
 • Wyposażenie szkoły w roboty mające na celu zachęcanie uczniów do kreatywnego i twórczego działania z wykorzystaniem komputera

Inne działania:

 • Analiza szkolnych procedur dotyczących bezpieczeństwa (alarm pożarowy, alarm bombowy, na wypadek wtargnięcia napastnika, na wypadek wykrycia zjawiska cyberprzemocy)
 • Odczytywanie danych pogodowych na zajęciach koła geograficznego, analiza składników pogodowych mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi
 • Stworzenie systemu ostrzegania poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych.

Szkolnymi koordynatorami programu byli pani Alicja Babiuch oraz pan Mariusz Koza.

Najważniejsze zadania zrealizowane w trakcie trwania programu:

 

Warsztaty profilaktyczne w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu

W zawiązku z rozpoczęciem drugiej edycji Programu rządowego Bezpieczna plus, kontynuujemy współpracę z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu. W dniu 19 września 2017 roku nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących działań policji w zakresie edukacji, profilaktyki oraz prewencji wśród młodzieży. Zajęcia edukacyjne poprowadził mł. asp. Michał Sklarczyk. Podczas warsztatów zapoznaliśmy się z pracą policjantów. Wśród wielu zadań wykonywanych przez nich, do najważniejszych należą: ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwanie osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.

Dzięki uprzejmości pana aspiranta Sklarczyka mogliśmy zobaczyć miejsca, których zapewne nigdy nie zobaczylibyśmy jako żyjący w zgodzie z prawem obywatele; czyli miejsce czasowego zatrzymania podejrzanych o dokonanie przestępstwa oraz stanowisko pracy dyżurnego jednostki. Usłyszeliśmy wiele interesujących informacji o pracy policjantów; niebezpieczeństwach, które towarzyszą codziennym czynnościom i odpowiedzialności policjantów, wykonujących zawód zaufania publicznego. Nasi uczniowie mogli zobaczyć sprzęt policyjny oraz przymierzyć niektóre części garderoby, na przykład kamizelkę i hełm kuloodporny. Podczas warsztatów zostały przypomniane zasady i przepisy ruchu drogowego, szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły oraz w szkolnym autobusie. Omówione zostały także zasady bezpieczeństwa w sieci oraz skutki ewentualnego zażycia środków uzależniających. Nasi uczniowie z przeprowadzonych zajęć wynieśli wiele cennych informacji, nakreślony został wizerunek policjanta, do którego można zwrócić się o pomoc. Bardzo dziękujemy Panu aspirantowi Michałowi Sklarczykowi za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę.


Szkolenie dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole

W dniu 21 września 2017 roku nauczyciele Zespołu Szkół w Kochanowicach uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole „Kręci mnie-bezpieczeństwo”. Wiedzę dotyczącą prewencji pożarowej z zakresu technologicznego i społecznego przekazał nam bryg. Janusz Bula – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. „Kręci mnie-bezpieczeństwo”, to kampania MSWiA dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego. Pan brygadier przybliżył nauczycielom zagadnienie zagrożenia pożarowego w domu: jak się przed nim zabezpieczać; jak działają gaśnice i czujki dymu i do czego służą, oraz jak bezpiecznie ewakuować się z miejsca pożaru.

„Smog” – warsztaty ekologiczne

W ramach współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych „Lasy nad Górną Liswartą” uczniowie klasy III b gimnazjum w dniu 22 września 2017 roku wzięli udział w warsztatach ekologicznych dotyczących wpływu smogu na zdrowie i życie ludzi. Temat smogu jest bardzo aktualnym zagadnieniem dla nas wszystkich, gdyż dotyczy bezpośrednio naszego zdrowia i samopoczucia. Kwestia zanieczyszczeń w powietrzu nabiera szczególnego znaczenia teraz, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, który w naszych szerokościach geograficznych trwa przez długie miesiące. W kilku zdaniach przypomnijmy czym smog jest i jak go zwalczać. Jest to unosząca się „chmura” zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Powstaje z pyłów i gazów z zakładów przemysłowych, ogromną rolę odgrywa też tzw. „niska emisja”, czyli zanieczyszczenia z domowych kominów i samochodów. Niebezpieczne dla ludzi związki chemiczne powstają głównie w czasie spalania paliw stałych oraz resztek roślinnych i odpadów przy niedoborze tlenu. Niektóre miasta proponują mieszkańcom darmową wymianę pieców węglowych na gazowe, elektryczne lub olejowe. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez instytut ARC Rynek i Opinia, niektórzy Polacy wciąż uznają spalanie śmieci za zachowanie ekonomiczne i ekologiczne. Naszym zadaniem jest wpłynąć na świadomość młodych Polaków i uzmysłowić im zagrożenia wynikające z palenia tzw. mułu i fotokoncentratów. Przypominamy, że palenie śmieciami jest wykroczeniem, gdyż w Polsce obowiązują przepisy prawne, które tego zakazują.


Ewakuacja pożarowa

W dniu 26 września 2017 roku miała miejsce w naszej szkole próbna ewakuacja pożarowa. Akcję obserwowali funkcjonariusze PSP w Lublińcu. Zdaniem strażaków przebiegła ona sprawnie, bez zbędnej paniki i w zgodzie z obowiązującymi przepisami pożarowymi. Po zakończeniu ewakuacji dla uczniów i nauczycieli została przeprowadzona pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Wycieczka do Krakowa i Wieliczki

Udział w rządowym programie Bezpieczna plus, pozwala nam realizować interesujące zadania o charakterze edukacyjno-krajoznawczym. Jednym z nich jest „Wspólnie odkrywamy ciekawe miejsca”. Aby zrealizować to zadanie, w dniu 28 września 2017 roku udaliśmy się do Krakowa, a następnie do Wieliczki.

Grupa czterdziestu uczniów wraz z opiekunami, swoją wycieczkę rozpoczęła od Krakowskiego Kazimierza-dzielnicy żydowskiej. Kazimierz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krakowa. Przytulne kawiarnie i restauracje tej dzielnicy, galerie i antykwariaty, brukowane uliczki oraz zabytki kultury żydowskiej tworzą urokliwą atmosferę, której nie sposób się oprzeć. Kazimierz tętni życiem kulturalnym. Odbywa się tu m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej-impreza o międzynarodowej renomie, przyciągająca tysiące uczestników z kraju i zagranicy. Dzielnicę tę warto zwiedzać w oparciu o dwie trasy turystyczne. Pierwsza z nich-Trasa św. Stanisława stanowi cześć Krakowskiego Szlaku Świętych i wiedzie od Wawelu przez Skałkę oraz kościół św. Katarzyny do Placu Wolnica. Druga-Trasa zabytków żydowskich- -prowadzi ulicami dawnego miasta żydowskiego, zaczyna się na ul. Meiselsa (Centrum Kultury Żydowskiej), a kończy na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej 55.

W dalszą podroż udaliśmy się do Wieliczki.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, każdego roku odwiedzana przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Główny szlak Kopalni Soli „Wieliczka” stanowi Trasa Turystyczna, zaczyna się w szybie Daniłowicza.  Podczas jej zwiedzania turyści dowiadują się o historii i tajemnicach Kopalni, mają okazję zobaczyć wykute w soli komory, podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie, unikalne solne rzeźby oraz maszyny i narzędzia górnicze. Dużą atrakcją jest również Muzeum Żup Krakowskich. Wędrówka Trasą Turystyczną oraz pobyt w muzeum zajmują ponad 3 godziny. Jest to czas magiczny, wypełniony tajemniczymi historiami opowiadanymi przez przewodnika. Pobyt w Wieliczce pozwolił nam przenieść się w daleką przeszłość, sięgającą początków państwa polskiego. To spotkanie z historią na długo pozostanie w naszej pamięci.


Warsztaty dla uczniów gimnazjum na temat zagrożeń terroryzmem

W dniu 6 października 2017 roku uczniowie gimnazjum zaangażowani w realizację programu rządowego Bezpieczna plus wzięli udział w warsztatach dotyczących zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie. Celem spotkania było kształtowanie bezpiecznych zachowań służących ochronie przed agresją i terrorem.

W strukturach polskiej policji istnieją pododdziały antyterrorystyczne przygotowane do tego, aby zapobiegać aktom terroru. Terroryzm oznacza użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub cudzej własności. Skutki terroryzmu mogą obejmować dużą liczbę ofiar, uszkodzenia budynków oraz zakłócenia w dostępie do podstawowych usług. Pamiętajmy, że nie ma znaków ostrzegających o możliwości wystąpienia zamachu. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu na przykład na zakupach, w podroży czy na masowych imprezach. O swoich niepokojących podejrzeniach informujmy odpowiednie służby. Zawsze zwracajmy uwagę na nietypowe zachowania ludzi, pozostawione bez opieki przedmioty (teczki, paczki, pakunki), osoby ubrane niestosownie do pory roku, furgonetki parkujące w pobliżu miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń. W przypadku ataku terrorystycznego: uciekaj, ukryj się, walcz.

Informacjami na temat zagrożeń podzielił się z nami mł. asp. Michał Sklarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Wszyscy zapamiętajmy słowa pana aspiranta Sklarczyka: „jeśli widzisz bombę, to ona też widzi ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia”.


Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczniowie klas trzecich gimnazjum w dniu 12 października 2017 roku wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs udzielania pomocy w nagłych sytuacjach życiowych został przeprowadzony przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Pierwszą pomoc definiuje Ustawa z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która mówi, że jest to „zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia”. Interpretując zapis ustawy, osobą udzielającą pierwszej pomocy może być każdy, stąd ważne, aby już od najmłodszych lat prowadzić edukację w tym zakresie.

W Europie procedury postępowania w stanach zagrożenia życia tworzy Europejska Rada Resuscytacji. Wiedza z tego zakresu podlega ciągłym zmianom w oparciu o coraz nowsze badania naukowe. Wynika z nich, że bardzo ważne jest uzyskanie gruntownych podstaw dotyczących udzielania pierwszej pomocy, już podczas nauki w szkole. Warunkuje to efektywne samokształcenie w okresie późniejszym.

Głównymi założeniami szkolenia było:

 • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych
 • przygotowanie do wykonania prostych czynności ratowniczych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja boczna ustalona/pozycja bezpieczna)
 • postępowanie w przypadku: utraty przytomności, omdlenia, zadławienia, oparzenia, odmrożenia, złamania, skręcenia, zwichnięcia, wystąpienia ran i krwotoków

We współczesnym świecie szybko wzrasta liczba nagłych zdarzeń i nieprzewidzianych wypadków. Zdrowie i życie poszkodowanych zależy w dużym stopniu od reakcji osób postronnych i świadków, od szybkości ich reagowania i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Młodzi ludzie już od wczesnych lat swego życia uczestniczą w ruchu drogowym i muszą zdawać sobie sprawę z grożących niebezpieczeństw i skutków nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym, należy podjąć pracę dydaktyczno-wychowawczą mającą na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.


„Sztuka rozwiązywania konfliktów”- warsztaty dla młodzieży

Konflikt czyli niezgodność, sprzeczność, nieporozumienie stron, pojawia się często i w każdej grupie wiekowej. Wielką sztuką jest go zauważyć, nie zepchnąć na dalszy plan czy w ogóle przejść wobec niego obojętnie.

W grupie, z którą pracujemy, nawet przy bardzo dobrych kontaktach rówieśniczych mogą pojawić się konflikty i nieporozumienia. Jako wychowawcy musimy natychmiast reagować. W dniu 20 października 2017 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczące komunikacji interpersonalnej – „Sztuka rozwiązywania konfliktów”. Zajęcia składały się z dwóch części: pierwsza z nich nosiła nazwę „Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić”, natomiast część druga „Rozwiązywanie konfliktów w grupach i między grupami”.

Psycholog, pani Sonia Krystoń ze Stowarzyszenia PoMoc w Katowicach, zaproponowała naszej młodzieży kilka pomysłów na rozwiązywanie konfliktów między ludźmi oraz w klasie.

Co wiemy po dzisiejszych warsztatach? Oczywiście to, iż należy zapobiegać konfliktom. Najlepszą drogą do ich rozwiązywania jest unikanie konfliktów, a najlepszym zabiegiem jest systematyczne oddziaływanie wychowawcze, wspólny cel, dobry podział zadań i wzajemne przestrzeganie ustalonych przez grupę norm.

W trakcie prób rozwiązania konfliktu dużą pomoc może stanowić obecność osoby niezaangażowanej – mediatora. Dobrze jeśli jest to osoba odpowiednio przygotowana, na przykład pedagog szkolny lub psycholog.

Sztuka konstruktywnego rozwiązywania problemu polega na rozmowie. Trzeba nauczyć się uważnie słuchać i jasno wyrażać swoje zdanie. Dochodzenie do wspólnych wniosków jest trudne, ale nie niemożliwe.


Stacja meteorologiczna „Gołębnik”

Udział w rządowym programie  Bezpieczna plus umożliwił naszej szkole zakup klatki meteorologicznej wyposażonej w profesjonalną stację meteorologiczną online oraz zestaw przyrządów pomiarowych stacjonarnych i przenośnych. Jest to bardzo cenna i kosztowna pomoc dydaktyczna, która będzie wykorzystywana na lekcjach przyrody, geografii oraz informatyki.Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa było zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

Automatyczna stacja meteorologiczna z usługą internetową e4weather Lite+ pozwala na prezentację własnych danych meteorologicznych w trybie on-line po podłączeniu stacji do internetu. Zestaw e4weather Lite+ oparty jest na urządzeniach o podwyższonej klasie jakości wykonywanych pomiarów i trwałości czujników. Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje wszystkie podstawowe elementy opisujące stan pogody, czyli temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny, prędkość i kierunek wiatru. Stacja ta posiada zintegrowany, kompaktowy system czujników, umożliwiający szybkie zorientowanie się w warunkach pogodowych.

Wyposażenie klatki meteorologicznej  Stevensona stanowi ponadto:

Deszczomierz Hellmanna jest manualnym przyrządem służącym do pomiarów opadów atmosferycznych. Zebraną w naczyniu wodę opadową zlewa się do menzurki wyskalowanej odpowiednio do powierzchni recepcyjnej i mierzy się jej objętość.
Psychrometr Augusta to instrument meteorologiczny służący do pomiaru wilgotności powietrza. Zasada jego działania polega na określeniu różnicy wskazań termometru suchego i termometru mokrego. Na podstawie różnicy wskazań termometrów można określić stopień parowania.
Termometry ekstremalnesłużą do pomiaru temperatury minimalnej i maksymalnej, czyli najniższej i najwyższej temperatury powietrza w danym przedziale czasowym.
Barometr mechaniczny  to przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Ciśnieniem atmosferycznym określa się stosunek wartości siły, z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnię Ziemi.
Wiatromierz elektroniczny służy do pomiaru prędkości i kierunku wiatru. Wiatr to poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni.
Klatka meteorologiczna jest obiektem służącym do zabezpieczania przyrządów pomiarowych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Wykonana jest z drewna sosnowego pomalowanego na biały kolor, po to, aby promienie słoneczne odbijały się i nie nagrzewały instrumentów pomiarowych. Nazwa została nadana przez uczniów, którzy myśleli, że biała budka będzie pełnić funkcję gołębnika

 

 


Warsztaty przyrodnicze „Ochrona przyrody w Polsce”

Pani Anna Krawczyk, edukator ZPKWŚ  Lasy nad Górną Liswartą w dniu 25 października 2017 przeprowadziła dla naszych uczniów warsztaty przyrodnicze dotyczące sposobów ochrony przyrody w Polsce. Oprócz tego poruszone zostały tematy: recyklingu oraz zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku spalania paliw. Celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Istnieje wiele sposobów dbania o otaczający nas świat. Coraz więcej zakładów produkcyjnych stara się ograniczać emisję spalin oraz wykorzystywanie złóż. Natomiast wśród osób prywatnych powszechnym sposobem ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W ten sposób wyselekcjonowane odpady podlegają recyklingowi, czyli powtórnemu wykorzystaniu. Zostają one przetworzone, a z uzyskanego materiału utworzony zostaje nowy produkt. Proces ten pozwala na ograniczenie ilości śmieci.

Przypominamy, że formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Każda z form spełnia inną rolę i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających troszczyć się o naturę.


„Smog nasz śląski”-czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu-warsztaty ekologiczne

 W dniu 16 listopada 2017 roku nasi uczniowie uczestniczyli w kolejnych już warsztatach ekologicznych dotyczących zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Annę Krawczyk, edukator ZPKWŚ w Kalinie.

Dopuszczalne normy zanieczyszczeń  są  przekraczane w bardzo wielu miastach województwa śląskiego. Jest to duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Często oznacza to, że osoby starsze, chore, kobiety w ciąży i małe dzieci nie powinny wychodzić z domu.

Niska emisja jest zjawiskiem bardzo szkodliwym, polegającym na wprowadzeniu do atmosfery zanieczyszczeń, które gromadzą się wokół miejsca powstawania, tworząc tym samym lokalne niebezpieczeństwo. Emisja na niskiej wysokości przyczynia się do pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji takich jak PM10 i PM2,5. Jest to zlepek metali ciężkich i substancji toksycznych, które docierają do naszych górnych dróg oddechowych i płuc. Często powodują kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę. Przyczyniają się także do zaostrzeń objawów chorób alergicznych, astmy czy alergicznego zapalenia spojówek. Dłuższe narażenie na wysokie stężenie pyłu może powodować choroby serca oraz  przyczynić się do zachorowań na schorzenia nowotworowe. Niska emisja spowodowana jest ogrzewaniem domów w nieprawidłowy sposób. Bardzo często używane przez ludzi piece nie spełniają standardów emisyjnych. Zdarzają się również sytuacje, że spala się śmieci, tworzywa sztuczne, a nawet pieluchy jednorazowego użytku.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3, poziom informowania zaczyna się przy 200 µg/m3, natomiast z poziomem alarmowym mamy do czynienia przy 300 µg/m3.


Robot edukacyjny mBot

 Udział w rządowym programie  Bezpieczna+umożliwił naszej szkole zakup robotów edukacyjnych mBot mających na celu zachęcanie uczniów do kreatywnego i twórczego działania z wykorzystaniem komputera.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Zależy nam, aby zajęcia, w których uczestniczą były atrakcyjne oraz zachęcające do aktywności, kreatywności i samorealizacji. Za pomocą zestawu edukacyjnego mBot uczniowie posiądą umiejętność konstruowania robotów i ich programowania. Rozwijać to będzie umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i pomysłowość.

mBot został stworzony do nauki programowania i wtajemniczenia uczniów w świat robotów i komputerów. Akcesorium pozwala uczniom jednocześnie zapoznać się z zagadnieniami robotyki, elektroniki oraz programowania. W intuicyjnym programie mBlock opartym na wizualnym języku kodowania Scratch, można też tworzyć proste gry, animacje i inne programy. Nauka poprzez zabawę pozwala uczniom odkrywać talenty i rozwijać zdolności.

Jedną z wielu zalet zestawu jest wykorzystanie uczniowskiej pomysłowości do konstruowania pojazdów i tworzenia kodu źródłowego programu. Zestawy wykorzystywane są przede wszystkim na zajęciach kółka informatycznego. Zastosowanie znajdują również na zajęciach komputerowych podczas omawiania zagadnień podstawy programowej dotyczącej kodowania, które jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu. To cały proces-informatyczne podejście do rozwiązywania problemu: od jego określenia, przez znalezienie, opracowanie i zaprogramowanie rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty. Taki tok myślenia wpływa pozytywnie na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki.


Warsztaty dla nauczycieli na temat grożących niebezpieczeństw i zagrożenia terroryzmem

Terroryzm oznacza użycie siły lub przemocy fizycznej wobec innych osób lub własności. Ma na celu zastraszenie i wymuszenie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. W ostatnich latach zjawisko to stało się dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Młodszy aspirant Michał Sklarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w dniu 23 listopada 2017 roku udzielił cennych instrukcji na wypadek zagrożenia w szkole.

Należy pozostać w budynku, jeśli się w nim jest oraz wpuścić do niego zagrożonych pozostających na zewnątrz. Trzeba poinformować innych o zagrożeniu, zamknąć drzwi i okna. Niebezpieczeństwo sygnalizować mogą rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, samochody. W zaistniałej sytuacji nie wolno dotykać podejrzanych rzeczy pozostawionych bez opieki, należy niezwłocznie zawiadomić stosowne służby takie jak: policja, straż miejska, administrator obiektu. Jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej trzeba zastosować się do poleceń osób kierujących operacją, zachować spokój i bez paniki opuść niebezpieczną strefę.


Warsztaty profilaktyczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

 W związku z realizacją rządowego programu Bezpieczna + uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Wyjazd odbył 24 listopada 2017 roku i był doskonałą okazją do poznania ciężkiej pracy strażaków. Młodzież poznała zadania dyspozytora na stanowisku kierowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Omówione zostały zasady prowadzenia łączności telefonicznej, procedury przyjmowania zgłoszeń o pożarach i wypadkach oraz prowadzenie działań ratowniczych. Strażacy zaprezentowali nam wyposażenie wozu strażackiego oraz odzież, w którą są ubrani podczas akcji. Uczniowie mogli wsiąść do samochodu, przymierzyć kombinezon wraz ze wszystkimi akcesoriami. Strażacy urządzili nam prawdziwe widowisko symulując wyjazd do wypadku drogowego oraz udzielając pomocy poszkodowanemu kierowcy. Na potrzeby naszej grupy zostało również przeprowadzone szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przypominamy, że główną zasadą, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy jest zachowanie bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem ratownika jest wyeliminowanie zagrożenia zakażenia się od osoby poszkodowanej, która może okazać się nosicielem zakaźnej choroby. W tym celu konieczne jest unikanie bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Podczas przeprowadzania czynności ratunkowych należy mieć założone rękawiczki, a także używać maseczki do resuscytacji.

Po upewnieniu się, że ratownikowi nic nie zagraża należy:

 1. Ocenić stan poszkodowanego.
 2. Sprawdzić czy jest przytomny.
 3. Udrożnić drogi oddechowe.
 4. Sprawdzić czy poszkodowany oddycha (ocena powinna trwać 10 sekund, w trakcie których muszą wystąpić 2 oddechy).
 5. Wezwać pogotowie.
 6. Przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ogólną zasadą przeprowadzania RKO u osoby dorosłej jest schemat rozpoczynający się od 30 uciśnięć klatki piersiowej i zrobieniu 2 wdechów. Czynności te należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez ofiarę lub przyjazdu pogotowia.

Serdecznie dziękujemy panom strażakom za przekazanie nam wielu cennych informacji o tym zawodzie oraz przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Praca strażaka wymaga odwagi, chęci niesienia pomocy poszkodowanym i gotowości do narażania własnego zdrowia, a nawet życia.


Warsztaty profilaktyczne w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim 

Zadaniem szkoły jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo- profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach kiedy podejmuje ona ryzykowne kroki w swoim życiu. Celowi temu sprzyja udział szkoły w rządowym programie Bezpieczna+. Badania oraz obserwacje młodzieży wskazują, że wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących różne ryzykowne zachowania. Aby ustrzec naszą młodzież przed popełnieniem życiowych błędów zorganizowaliśmy dla nich warsztaty profilaktyczne, które odbyły się 24 listopada 2017 roku w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Nasi uczniowie zobaczyli na własne oczy jak wygląda życie skazanych na kilka, a nawet na kilkanaście lat. Szare dni, takie same dzień po dniu. Praca w przywięziennej fabryce mebli lub wyjazd do pracy poza zakład karny to dobrodziejstwo, przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć.

Młodzież wkracza w trudny wiek w swoim życiu-czas zaspokajania ciekawości i eksperymentowania. Najpoważniejszymi zachowaniami z grupy ryzyka są: używanie alkoholu, zażywnie narkotyków i dopalaczy, agresywna postawa, porzucenie szkoły, ucieczki z domu. Zaczyna się często bardzo niewinnie, a kończy tragedią własną i najbliższej rodziny. Mamy nadzieję, że to, co zobaczyli nasi uczniowie zostanie w ich pamięci i będzie przestrogą na przyszłość. Stałe i jasne zasady są drogowskazami dla uczniów, którzy ich bardzo potrzebują. Nie dają gotowych rozwiązań, a uczą, jak przezwyciężać trudności. Wśród czynników chroniących młodzież przed zachowaniami problemowymi, ważne są dobre relacje z osobami dorosłymi. Dzieci potrzebują bliskiej więzi z rodzicami oraz życiowych autorytetów. W okresie dorastania młodzi ludzie przeżywają kryzys tożsamości. My, dorośli, musimy zadbać o to, by mieli stworzone jak najlepsze warunki sprzyjające ich rozwojowi i bezpieczeństwu.


Warsztaty profilaktyczne „Szkoła komunikacji”

W dniu 1 grudnia 2017 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pod tytułem „Szkoła komunikacji-czym jest komunikacja interpersonalna oraz komunikacja niewerbalna i werbalna”. Spotkanie z uczniami prowadziła psycholog, pani Sonia Krystoń ze Stowarzyszenia PoMoc w Katowicach.

Aby skutecznie się komunikować przez całe życie powinniśmy uczyć się słuchać i odpowiadać. W trudnych sytuacjach bardzo pomaga słuchanie. Słuchanie to swego rodzaju rozkodowywanie znaczeń usłyszanych wyrazów, zdań i wypowiedzi. Wyróżniamy słuchanie bierne i czynne. Wyrazem aktywnego słuchania jest nie tylko komunikacja werbalna, ale także ta niewerbalna-przejawiająca się określoną mimiką i gestami. Aktywne słuchanie umożliwia właściwe porozumiewanie się z innymi, zniwelowanie napięcia w trudnych sytuacjach oraz zachęcenie rozmówcy do współdziałania.

Do najtrudniejszych elementów komunikacji należy rozmowa o uczuciach. Niewłaściwa interpretacja stanów uczuciowo-emocjonalnych może doprowadzić do konfliktu.

Zaburzona i niewłaściwa komunikacja jest przyczyną wielu nieporozumień, do których dochodzi w kontaktach międzyludzkich. Wielu z nas podczas codziennych relacji z innymi ludźmi w niewłaściwy sposób interpretuje intencje drugiej osoby. Często też druga osoba nie potrafi w jasny i przejrzysty sposób sformułować swoich oczekiwań. Najbardziej efektywna i skuteczna komunikacja jest wtedy, kiedy określona wypowiedź jednej ze stron jest odczytana i zinterpretowana zgodnie z założeniami nadawcy. W celu zrozumienia istoty komunikacji należy poznać mechanizmy i procesy, które leżą u jej podstaw.


Odpowiedzialność karna nieletnich

W dniu 8 grudnia 2017 roku najstarsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.  Zajęcia dla uczniów przeprowadziła  mł. asp. pani  Monika Wacławek z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Lublińcu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za nieletnią uznaje się osobę, która ukończyła 13, a nie ma ukończonych 18 lat. O osobach poniżej 13 roku życia mówi się, że są dziećmi i nie podlegają odpowiedzialności za popełnione czyny karalne: przestępstwa i wykroczenia. Odpowiedzialność za czyny dzieci spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych.

W przypadku, gdy czynu zabronionego dopuszcza się osoba nieletnia, czyli przed ukończeniem 13 roku życia, sąd traktuje to jako przejaw jej demoralizacji i może zastosować środki z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Przez demoralizację rozumie się to wszystko, co negatywnie wpływa na młodzież. Do tak zwanych złych czynów zalicza się: brawura, nieżyczliwy stosunek do człowieka,  uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków czy innych środków powodujących stan odurzenia, ucieczki z domu, włóczęgostwo, a także udział w grupach przestępczych.

Wobec nieletniego sąd rodzinny może:

 • udzielić upomnienia
 • zobowiązać do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w uzależniającego
 • zastosować nadzór kuratora
 • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym
 • orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym
 • zastosować inne środki zastrzeżone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę jego osobowość, wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru oraz przyczyny i stopień demoralizacji.


Spotkanie integracyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chorzowie

Jednym z wielu warunków uczestnictwa w programie Bezpieczna+ jest włączenie do wspólnych działań młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integracji służył wyjazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie. Wzięli w nim udział uczestnicy kilku edycji innowacji pedagogicznej z pierwszej pomocy przedmedycznej, którzy przeprowadzili pokaz i szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz z opatrywania ran.

W ramach placówki działają: gimnazjum dla uczniów niewidomych i słabowidzących, technikum masażu i fizykoterapii, technikum administracyjne oraz szkoła zawodowa. Kształceniu towarzyszy kompleksowa rewalidacja w postaci zajęć z orientacji przestrzennej, pisma Braille’a, usprawnienia fizycznego i usprawnienia widzenia oraz rewalidacja społeczna. Nasi uczniowie i my, opiekunowie, zobaczyliśmy jak radzą sobie w codziennym życiu osoby niewidome lub słabowidzące. Wykonywane przez nich czynności wydają się nam niewyobrażalnie trudne. Nasi nowi przyjaciele są niezwykle wrażliwi i empatyczni, cierpliwi i otwarci w kontaktach z innymi ludźmi. Z wytrwałością dążą do obranego celu. Szybko i chętnie uczą się nowych rzeczy i z ogromnym poświęceniem i troską chcą przekazywać drugim swoje umiejętności.

Nie czują się wśród społeczeństwa jak „inni”, to my ich tak traktujemy. Przeszkodami dla integracji są bariery istniejące w świadomości sprawnych członków społeczeństwa. Wynikają one z lęku przed odmiennością, z niewiedzy i braku zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych, negatywnych wyobrażeń o niepełnosprawności, które powodują bierność, a nawet wrogość wobec niepełnosprawnych.

Wychowankowie ośrodka przyjęli nas bardzo serdecznie. Pokazali jak można wspólnie spędzać czas: wspinać na ściance, grać w piłkę, pisać do siebie, uczyć się matematyki i języka polskiego. Pokazali nam, że można wszystko zrobić razem, nawet wtedy kiedy do celu prowadzi długa i kręta droga.

Żyjemy w czasach, w których ceni się zaradność, samodzielność i osiąganie sukcesów. Jesteśmy zaabsorbowani własną osobą i nie interesujemy się innymi ludźmi. Taka postawa stawia większość osób niepełnosprawnych na pozycji przegranej i jest w konflikcie z integracją. Powinniśmy się nauczyć żyć w pełnej symbiozie z osobami niepełnosprawnymi, respektując ich prawa i przywileje.