Przydatne linki

  

  

admin2

Uczennice ZS w Kochanowicach znalazły się w gronie laureatów XVI Regionalnego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną’2024 r.

Przestrzennym  modelem zajączka  Oliwia Gawron – uczennica  klasy 6a zdobyła I miejsce  natomiast wyróżnienie przypadło Emmie Bryś  z klasy 4a  za olbrzymią, kolorową  pisankę. Gratulujemy Oliwii i Emmie! Czytaj dalej

W dniach 26 luty – 1 marzec br. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w licznych zajęciach profilaktycznych oraz edukacyjnych w ramach Tygodnia Profilaktyki.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Herby, uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach dotyczących radzenia sobie z emocjami, które przeprowadziła Pani psycholog z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu, natomiast uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Z pracą za pan brat” prowadzonych przez pedagoga z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu oraz prelekcji prowadzonej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Czytaj dalej

Marta Kopycka z klasy 7b oraz Marta Pradelok z klasy 6b udowodniły, że mogą rywalizować z najlepszymi. W XXIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym Marta Kopycka wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii klas VII-VIII, uzyskując tytuł Mistrza Ortografii. Marta Pradelok zajęła trzecie miejsce w kategorii klas IV-VI.  Uczennice odebrały puchary, nagrody i dyplomy z rąk Starosty Powiatu Lublinieckiego – p. Joachima Smyły, który jest Honorowym Patronem konkursu. Organizatorem zmagań jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu. Czytaj dalej

W ostatnich miesiącach uczniowie kasy 5a uczestniczyli w lekcji pt. „Co to jest tolerancja?” w ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Wstępem do zajęć było wyszukanie słowa „tolerancja” w różnych słownikach. Uczniowie podczas zajęć rozwiązywali krzyżówki, wypełniali wykreślanki, uzupełniali teksty. Na zakończenie zajęć obejrzeli film dotyczący tolerancji. Celem zajęć było przybliżenie uczniom tematu tolerancji, w szczególności wobec osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasie ósmej, o procesie rekrutacji, nauce oraz odbywaniu praktyk zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, opowiadała pani Renata Pruska – kierownik szkolenia praktycznego. Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej mogą podjąć naukę w technikum na kierunkach technik technologii żywienia i usług gastronomicznych oraz technik elektryk. Natomiast w szkole branżowej I stopnia mogą kształcić się w klasach wielozawodowych zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Czytaj dalej

W dniu 15.03.2024r. w Gminnym Centrum Kultury i Informacji  w Kochanowicach spotkało się 23 szachistów, którzy rywalizowali między sobą w II  Międzyszkolnym Turnieju Szachowym. Celem rozgrywek było rozwijanie kreatywności oraz talentów i zdolności uczniów szkół podstawowych. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim, 7 rund po 10 minut na czas gry na zawodnika. W klasyfikacji ogólnej Zespół Szkół w Kochanowicach zajął I miejsce. Czytaj dalej

Krzyk i trzaskanie drzwiami? Podstawową emocją często pojawiającą się w naszym życiu jest złość. Mimo, że nie ułatwia nam ona życia jest bardzo potrzebna. Człowiek, który się złości zarówno otrzymuje jak i daje sygnał ostrzegawczy przekraczania granic, a także nie spełniania jego ważnych potrzeb. Dziecko, które doświadcza złości ze względu na swój poziom rozwoju emocjonalnego nie potrafi jeszcze dobrze regulować swojego zachowania. Jako dorośli możemy wspierać je w nauce wyrażania jej bez agresji. Zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi reagowania na trudne zachowania dziecka.
Czytaj dalej

Szkoły biorące udział w programie „Aktywna tablica” 2023, zobowiązane są do współpracy  międzyszkolnej. W tym celu powstała działająca przez cały rok platforma elearningowa, służąca do wymiany doświadczeń oraz udostępniania własnych materiałów dydaktycznych. Obowiązkiem szkół, które otrzymały wsparcie finansowe jest organizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, a następnie zamieszczanie opracowanych i zrealizowanych scenariuszy zajęć na platformie Sieci współpracy. Czytaj dalej

Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach
wraz ze społecznością szkolną
pragnie serdecznie podziękować
FIRMIE STRATOFLOW I PANU MARIUSZOWI CELIŃSKIEMU
za bezpłatne przekazanie na potrzeby edukacyjne szkoły
kompletnych zestawów komputerowych.

Dnia 01.03.2024 r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły, poświęcony postaci wybitnego śląskiego pisarza, pedagoga i działacza społecznego – Karola Miarki. Wydarzenie to było nie tylko okazją do uczczenia pamięci Patrona, lecz również doskonałą okazją do rozwinięcia artystycznego i edukacyjnego potencjału naszej społeczności szkolnej.

W trakcie apelu uczestniczyli uczniowie klasy 5a oraz utalentowana szkolna orkiestra składająca się z uczniów klas 4-7 pod kierownictwem Pana Dominika Matuska. Orkiestra przygotowała utwór  „Poszła Karolinka„, który z dumą rozpoczął apel. Czytaj dalej

Uczniowie klasy IVb uczestniczący w zajęciach koła „Młodzi Odkrywcy” brali udział w konkursie przyrodniczym „Pamiętamy i dokarmiamy” adresowanym do uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody oraz na problem zdobywania pożywienia przez zwierzęta w czasie zimy. Nasi uczniowie zaprojektowali oraz wydrukowali prace metodą 3D, używali także narzędzi do obróbki drewna. Czytaj dalej

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. 31.01.2024, czterdziestoosobowa grupa uczniów i uczennic  ZS Kochanowice i ZSP Kochcice wyjechała na stok narciarski „Nowa Osada” w Wiśle. Dla większości uczestników wyjazdu był to pierwszy kontakt z nartami i narciarstwem, w związku z powyższym uczniowie zostali podzielni na  dwie grupy. Grupa początkująca uczyła się podstaw narciarstwa na części stoku o mniejszym nachyleniu pod okiem Cezarego Białasa, Krzysztofa Bal i Aleksandra Grucy, natomiast grupa zaawansowana doskonaliła technikę jazdy z samego szczytu stoku pod nadzorem sprawnie poruszających się na nartach opiekunek Agaty Rozwadowskiej i Kornelii Famuła. Czytaj dalej

Dzięki udziałowi w programie „Aktywna tablica” 2023 nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 43 750,00 złotych, które zostało przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej została umieszona lista programów, z których niebawem będą korzystać nauczyciele pracujący z dziećmi z trudnościami w nauce. Czytaj dalej

Z okazji Światowego Dnia Kota biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najbardziej oryginalne zdjęcie swojego kociego przyjaciela.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie zdjęć (max. 3) poprzez mobidziennik do p. Anety Babraj do dnia 23 lutego 2024 roku.

 Mirosława Szymik
Aneta Babraj