Przydatne linki

  

  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZK. 2019/2020


 

Przewodniczący:  Alexandra Niemeyer, kl. 7b

Z-ca przewodniczącej: Kinga Pach, kl. 7b

Skarbnik: Antonina Turzyńska, kl. 7b

Opiekun SU: Izabela Polak

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Termin Zadania
WRZESIEŃ
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza do SU i wybór Rady SU
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2019/2020.
 • Ustalenie harmonogramu dyżurów uczniowskich na przerwach międzylekcyjnych.
 • Aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły
 • Dzień Chłopaka w szkole
PAŹDZIERNIK
 • Akcja Segregacja, promująca segregację odpadów i zachęcająca do zmiany nawyków życiowy
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Akcja Szkolne Kasztanobranie
LISTOPAD
 • Akcja Kotylion na 11 Listopada, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja Szkolnej Dyskoteki Andrzejkowej
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień
GRUDZIEŃ
 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • 6 (piątek) zorganizowanie „świątecznego dnia” – elementy garderoby w świątecznych kolorach: białym, czerwonym, zielonym, czapki mikołajkowe itd. – każdy kto ubierze świąteczny element, jest zwolniony z pytania w tym dniu.
 • Organizacja klasowych spotkań opłatkowych.
STYCZEŃ
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
LUTY
 • Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 4-8.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 02 – organizacja szkolnej poczty „walentynkowej”
 • Dzień Pluszowego Misia
MARZEC
 •  Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • 03 (piątek) Światowy „Dzień Muffinka”, akcja polegająca na sprzedaży babeczek upieczonych przez uczniów/rodziców.
KWIECIEŃ
 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Dzień kapcia i szlafroka
MAJ
 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Kolorowy dzień.
CZERWIEC
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
CAŁY ROK SZKOLNY
 • Koordynacja akcji zbierania kasztanów, zakrętek i zużytych baterii.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariuszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Organizacja „Kolorowych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.
 • Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.

 

 

Opiekun SU: mgr Izabela Polak