Przydatne linki

  

  

W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzono wiele akcji i konkursów. Największym przedsięwzięciem była akcja „Zgrana Klasa”, która trwała od września do czerwca bieżącego roku. Celem konkursu była integracja uczniów, wytypowanie klasy, która potrafi ze sobą działać, jest zgrana i solidarna.

Samorząd Uczniowski pragnie podziękować społeczności szkolnej za udział w akcji „Zgrana Klasa”. Dzielnie walczyliście, pokonywaliście wszelkie trudności, aby być „Zgraną Klasą”.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę. Szczególnie dziękujemy wychowawcom za cierpliwość, wyrozumiałość oraz za pomoc w integrowaniu się swojej klasy i chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Laureatami w konkursie zostali:

Kategoria I – III

I miejsce : klasa III a
II miejsce : klasa I b
III miejsce : klasa I c


Kategoria IV – VIII
I miejsce : klasa IV a
II miejsce : klasa IV b
III miejsce : klasa V b

                                                              Opiekun SU
                                                          Hanna Zakrzewska